Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - strona 40

Badanie drgań wahadeł - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Mechanika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1120

  1 Ćwiczenie 3  Badanie drgań wahadeł sprzężonych  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Ruch harmoniczny prosty.  2.  Wahadło matematyczne i fizyczne. Moment kierujący wahadła.  3.  Wahadła sprzężone. Moment sprzęgający.  4.  Dudnienie.  II. Wprowadzenie  Zjawisko dudnienia   Gdy  jede...

Badanie ruchu harmonicznego tłumionego - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Mechanika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

  1 Ćwiczenie 7  Badanie ruchu harmonicznego tłumionego  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Zasady dynamiki Newtona, energia kinetyczna i potencjalna.  2.  Oscylator harmoniczny prosty.  3.  Przykłady ruchu harmonicznego: wahadło mat...

Pomiar siły Coriolisa - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Mechanika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036

Ćwiczenie 6  Pomiar siły Coriolisa  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Kinematyka i dynamika punktu materialnego w inercjalnych układach odniesienia.  2.  Dynamika punktu materialnego w nieinercjalnych układach odniesienia. ...

Pomiar współczynnika lepkości cieczy - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Mechanika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

1  Ćwiczenie 4  Pomiar współczynnika lepkości cieczy  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Ciecz doskonała, ciecz rzeczywista, lepkość cieczy.  2.  Ruch kuli w cieczy lepkiej (prawo Stokesa).  II. Wprowadzenie  Na kulkę spadającą...

Sprawdzanie ruchu obrotowego brył - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Mechanika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1148

Ćwiczenie 9  Sprawdzanie równania ruchu obrotowego brył  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Wielkości charakteryzujące kinematykę i dynamikę ruchu postępowego  i obrotowego.  2.  Zasady dynamiki dla ruchu postępowego i obrotow...

Wyznaczanie dlłgości - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Mechanika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 518

  1 Ćwiczenie 11  Wyznaczanie długości oraz częstotliwości fali akustycznej  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania   1.  Fale mechaniczne - równanie fali, rodzaje fal.  2.  Zjawisko superpozycji fal - interferencja fal,

Wyznaczanie prędkości lotu pocisku - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Mechanika
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1561

  1 Ćwiczenie 2  Wyznaczanie prędkości lotu pocisku na podstawie badania ruchu  wahadła balistycznego  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Drgania harmoniczne proste na przykładzie wahadła matematycznego i wahadła  fizycznego.  2.  Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej.  II. Wprowad...

Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Mechanika
Pobrań: 168
Wyświetleń: 889

  1 Ćwiczenie 1  Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego  I . Zagadnienia do samodzielnego opracowania   1.  Drgania harmoniczne proste na przykładzie wahadła matematycznego i wahadła  fizycznego.  2.  Wahadło rewersyj...

Wyznaczanie wartości dla powietrza - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Mechanika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630

  1 Ćwiczenie 5  Wyznaczanie wartości  V p c c = κ  dla powietrza metodą Clementa-Desormesa  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Ciepło właściwe gazu. Definicja   p C   i   V C  .  2.  Przemiana adiabatyczna gazów - rów...