Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - strona 41

Wyznaczanie współczynnika tarcia tocznego - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Mechanika
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1071

  1 Ćwiczenie 14  Wyznaczenie współczynnika tarcia tocznego  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Tarcie statyczne i dynamiczne.  2.  Ruch obrotowy bryły sztywnej.  3.  Ruch harmoniczny tłumiony.  II. Wprowadzenie   Zjawisko  ...

Badanie widma emisyjnego gazu - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Fale i optyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3220

  1 Ćwiczenie 47  Badanie widma emisyjnego gazów. Wyznaczanie nieznanych długości fali  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Równania Maxwella jako podstawa matematyc...

Właściwości elastooptycznych cial przezroczystych - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Fale i optyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1638

  1 Ćwiczenie 50  Badanie własności elastooptycznych materiałów przezroczystych  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Polaryzacja liniowa oraz kołowa dla światła monochromatycznego.  2.  Zasady działania polaryzatorów liniowych ora...

Badanie zdolności pochłaniania swiatlł w cieczy - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Fale i optyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1988

  1 Ćwiczenie 55  Badanie zdolności pochłaniania światła w cieczy  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Wielkości fotometryczne, jednostki.  2.  Fotometry - zasada działania.  3.  Prawo pochłaniania światła przez ośrodki przeźroczyste.  II. Wprowadzenie  Natężenie światła przenikającego...

Sprawdzanie działania interferometru - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Fale i optyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1568

  1 Ćwiczenie.54  Sprawdzanie działania interferometru Michelsona.  Wyznaczanie długości fali światła lasera półprzewodnikowego  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Fale świetlne, foton.  2.  Zjawisko interferencji, spójność fal świetlnych.  3.  Zasada działania lasera.  4.  Budowa int...

Sprawdzanie metody Malusa - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Fale i optyka
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3654

  1 Ćwiczenie 45  Sprawdzanie prawa Malusa. Wyznaczanie rozkładu światła  spolaryzowanego  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Światło jako fala elektromagnetyczna.  2.  Polaryzacja fali.  3.  Polaryzatory.  4.  Wielkości fotomet...

Wyznaczanie nieznanego źródła swiatła - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Fale i optyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2681

    1 Ćwiczenie 41  Wyznaczanie natężenia nieznanego źródła światła za pomocą fotometru  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Wielkości fotometryczne, jednostki.  2.  Fotometry - zasada działania.  II. Wprowadzenie  Ustawiając w...

Wyznaczanie ogniskowej soczewki - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Fale i optyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1148

  1 Ćwiczenie 48  Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Przechodzenie światła przez ośrodki przezroczyste.  2.  Powstawanie obrazów w soczewkach.  3.  Wyprowadzenie równania soczewki, zależność ogniskowej soczewki od 

Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Fale i optyka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2149

  1 Ćwiczenie 51  Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki metodą pierścieni Newtona  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Budowa i działanie mikroskopu.  2.  Interferencja w cienkich warstwach.  3.  Prążki Newtona.  II. Wprowadz...

Wyznaczanie stałej Rydberga - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Fale i optyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1316

  1 Ćwiczenie 52  Wyznaczanie stałej Rydberga, energii jonizacji wodoru i masy  zredukowanej elektronu na podstawie badań spektroskopowych  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Budowa atomu:  a)  teoria Bohra budowy atomu,  b)  serie widmowe,  c)  wpływ ruchu jądra na wartość stałej Ryd...