Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - strona 39

Macierze odwrotne - zadania

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS MACIERZE    Lekcja 3  Macierze odwrotne    ZADANIE DOMOWE                www.etrapez.pl  Strona 2      Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).        Pytanie 1  ...

Równania liniowe I rzedu (2) -zadania

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1981

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE    Lekcja 3  Równania różniczkowe liniowe I-go rzędu    ZADANIE DOMOWE          www.etrapez.pl  Strona 2    Część 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest...

Rzędy macierzy - zadania

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS MACIERZE    Lekcja 5  Rzędy Macierzy    ZADANIE DOMOWE                www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).        Pytanie 1        Rz...

Wyznaczniki - zadania

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1365

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS MACIERZE    Lekcja 2  Wyznaczniki    ZADANIE DOMOWE                www.etrapez.pl  Strona 2      Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).        Pytanie 1        Wyznacznik jest:  a)  Macierzą kwadratową  b)  Macierzą oblic...

Ciagłość funkcji - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS GRANICE    Lekcja 8  Granice jednostronne funkcji.  Ciągłośd  funkcji.      ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1      1 1 lim 2 lim 2 x x f x f x   ...

Funkcje - zadania

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1995

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS GRANICE    Lekcja 7  Wzory na granice funkcji.      ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  2 sin lim 1 x x x      Czy powyższa granica obliczona jest pr...

Granice z wzorem na liczbę - zadania

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1631

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS GRANICE    Lekcja 3  Granice z wzorem na liczbę e.      ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  Najbliższe przybliżenie liczby e równe jest…  a)  3,14   b) ...

Mnożenie - zadania

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1470

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS GRANICE    Lekcja 2  Mnożenie przez sprzężenie.      ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  Metoda mnożenia przez sprzężenie podobna jest do pewnej operacj...

Zadania z postaci trygonometrycznej - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3654

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS LICZB ZESPOLONYCH    Lekcja 3  Postać trygonometryczna liczby zespolonej.      ZADANIE DOMOWE              www.etrapez.pl    Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa). Pytanie 1  ...

Badanie centralnych zderzeń sprężystych - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Mechanika
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1645

  1 Ćwiczenie 13  Badanie centralnych zderzeń sprężystych i niesprężystych  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Kinematyka i dynamika punktu materialnego.  2.  Zasada zachowania pędu i energii.  3.  Zderzenia:  a)  sprę...