Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 9

Skrypt - zakładanie działalności gospodarczej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Uruchamianie działalności gospodarczej
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1785

Przedsiębiorca osoba fizyczna lub osoba prawna bądź jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą; wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej; i...

Egzamin poprawkowy - Dystrybuanta

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Józef Zając
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

Mając daną dystrybuantę F(x) zmiennej losowej X typu skokowego obliczyć prawdopodobieństwo: a) P(13) c) P (x=2) 0 ; x≤0 1/16 ; 04 Mając dany szereg obliczyć Mo, Me, Q1, Q3. klasa (xi;xi+1 ni 1 19-25 5 2 25-31 2 3 31-37 24 4 37-43 ...

Statystyka opisowa- egzamin

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Józef Zając
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2758

Mając daną dystrybuantę F(x) zmiennej losowej X typu skokowego obliczyć prawdopodobieństwo: a) P(14 W pewnym przedsiębiorstwie na koniec roku przeprowadzono inwentaryzację sprzętu komputerowego i otrzymano rozkład liczby napraw tego sprzętu od...

Pierwsze kolokwium - Estymator

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Zdzisław Błasiak
 • Podstawy ekonometrii
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1295

TEORIA Wyprowadź estymator KMNK parametrów strukturalnych w KMRL Podaj przyczyny dla których wprowadzono do modelu ekonometrycznego składnik losowy. Dlaczego brak współliniowości algebraicznej zakładany w KMRL jest gwarantem istnienia estymatora KMNK parametrów strukturalnych modelu? Przedstaw wł...

Etapy rozwoju marketingu- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847

W orientacji marketingowej firma buduje swoja pozycje wykorzystując następujace instrumenty: Promocje (trzeba posiadac konkurencyjny produkt), produkt (oferta), dystrybucje i cenę. Rynek docelowy podkompozycja produktu jakosc asortyment marka usługi Podkompozycja promocji PR Sprzedaż osobi...

Konkurencja. Segmentacja rynku- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

Konkurencja Jest bardzo istotnym elementem otoczenia. Zwykle firma działając w określonym segmencie rynku, nie działa sama lecz ma kilku konkurentów. Konkurencja ma duży wpływ na działalność firmy. Śledząc poczyniania konkurencji można w dużym stopniu udoskonalic swoją działalność. Istnieje wyspecj...

Pozycjonowanie produktu- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

POZYCJONOWANIE PRODUKTU Polega na dostosowaniu oferty do potrzeb konkretnego segmentu. Firma powinna jednak w określony sposób wyróżnić produkt, czyli przeprowadzić jego pozycjonowanie. Pozycja produktu to sposób w jaki jest on postrzegany ze względu na jego istotne atrybuty, lub inaczej miejsce za...

Strategia marki- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 385

Marka to słowo, symbol, znak, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna lub ich kombinacja służąca do odróżniania towarów i usług określonego przedsiębiorstwa od towarów i usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Marki pełnią następujące funkcje: funkcja identyfikacyjna - odróżnianie p...

Systemy CRM- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

Systemy CRM Każda z powyżej przedstawionych strategii może być korzystna dla przedsiębiorstwa. Jednak to, którą z nich powinien zastosować dany producent zależy od specyfiki jego działalności. Ważne jest odpowiednie dobranie właściwej strategii...

Pieniądz- opracowanie - Barter

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

IV. PIENIĄDZ BARTER- to rodzaj umowy , której istotą jest wymiana jednego towaru na drugi. Wymiany tej dokonuje się bez udziału pieniądza. Towar, który przez dłuższy czas jest środkiem wymiany można w pewnym momencie nazwać pieniądzem . Pierwszym takim pieniądzem były np. ziarna kakaowca u Azteków...