Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 10

Podział podatków związany władztwem podatkowym- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672

Podział podatków związany władztwem podatkowym. Według tego kryterium podatki dzielą się na: podatki nakładane przez państwo, podatki nakładane przez władze samorządowe. Kryterium podmiotowe: sektor przedsiębiorstw, sektor instytucji finansowych, sektor gospodarstw domowych, sektor zagranicy....

Historia podatków- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 616

Historia podatków Podatki wynaleziono prawdopodobnie wcześniej niż koło. W starożytnym Egipcie ich poborem zajmowali się pisarze królewscy (skrybowie). Rolnicy oddawali część zbiorów, rzemieślnicy płacili swoimi wyrobami, a kupcy składali daniny. Przez pewien czas istniał nawet w państwie faraonów ...

System podatkowy w czasach PRLu- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

System podatkowy w czasach PRLu W czasach PRL dominująca gospodarka uspołeczniona podporządkowana była nakazom planu, rozliczanego najczęściej w jednostkach naturalnych. W jej obrębie nie działały takie instytucje rynkowe jak: cena, pr...

System podatkowy- definicja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1393

System podatkowy (najważniejszy instrument polityki budżetowej); spełnia następujące cele: zapewnia środki finansowe na pokrycie wydatków publicznych; umożliwia makroekonomiczne kształtowanie popytu; umożliwia realizację celów społeczny...

Instrumenty oddziaływania Banku Centralnego na banki handlowe- opracow...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

Operacja 3 Załóżmy, ze k2 nie podejmuje gotówki, lecz poleca dokonać przelewu tej sumy na rzecz swojego dostawcy k3, który posiada rachunek bieżący w banku handlowym 2 BH2 A P Rezerwa 800 wkład k3 800 Operacja 4 BH2 udziela kredytu klientowi k4 w wysokosci 640PLN. Klient k4 nie podejmuje gotów...

Istota finansów- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

ISTOTA FINANSÓW Finanse zaczely się pojawiac na przelomie 18 i 19 stulecia. Finanse - zasoby pieniezne (łac) finire - kończyć finare - uregulować jakas sprawe finatio - orzeczenie konczace spór oraz należność finansowa finanse - termin miedzynarodowy S.Bolland „Finanse to zjawiska i procesy ...

Rynek pieniężny- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 497

Przedmiotem transakcji wykonywanych na rynku finansowym są wszelkiego rodzaju aktywa finansowe. W zależności od rodzaju tych aktywów rynek finansowy można podzielić na rynek pieniężny i rynek kapitałowy. Na rynku pieniężnym można lokować czasowo wolne środki pieniężne lub uzyskiwać krótkoterminowe ...

Teoria popytu pieniądza- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

Wpływ bazy monetarnej, rynkowej stopy procentowej i częściowo dochodu na podaż pieniądza jest pozytywny, czyli dodatni. Istnieje ujemna zależność między podażą, a stopą redyskontową, stopą rezerw obowiązkowych od depozytów na żądanie, stopą ...

Wpływ zjawisk pieniężnych na procesy gospodarcze- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Jak Keynes widział wpływ zjawisk pieniężnych na procesy gospodarcze… Wzrost podaży pieniądza powoduje spadek stopy procentowej. Ekspansja monetarna ożywia produkcję i zatrudnienie. Pułapka płynności - wzrost podaży pieniądza nie powoduje spadku stopy procentowej. Nie sprzyja to inwestycjom i rozw...

Zasady planowania- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

PLANOWANIE Zasady planowania: - realności - konkretności, ścisłości - kompletności - spójności, koordynacji - hierarchiczności - elastyczności - mobilizacji, optymalności Planowanie ma wtedy sens, gdy dotyczy wszystkich dziedzin. Przy uzyskaniu kredytu po przełożeniu biznes-planu w banku t...