Instrumenty oddziaływania Banku Centralnego na banki handlowe- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty oddziaływania Banku Centralnego na banki handlowe- opracowanie - strona 1 Instrumenty oddziaływania Banku Centralnego na banki handlowe- opracowanie - strona 2 Instrumenty oddziaływania Banku Centralnego na banki handlowe- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Operacja 3
Załóżmy, ze k2 nie podejmuje gotówki, lecz poleca dokonać przelewu tej sumy na rzecz swojego dostawcy k3, który posiada rachunek bieżący w banku handlowym 2
BH2
A P
Rezerwa 800 wkład k3 800
Operacja 4
BH2 udziela kredytu klientowi k4 w wysokosci 640PLN. Klient k4 nie podejmuje gotówki z nbanku lecz dokonuje przelewu na rzecz przedsiebiorstwa k5, które ma rachunek w tym samym banku BH2
BH2
A P
Rezerwa 800 (160) wkład k3 800
Kredyt dla k4 800-160=640 wkład k5 640
1440
ΔD = ΔR * 1 / r
przyrost depozytu = przyrost rezerwy depozytu * 1/stopa niezbędnych rezerw
Przyrost depozytu jest wprost proporcjonalny do przyrostu rezerw, a przeciwnie proporcjonalony do przyrostu stopy niezbędnych rezerw
∆D = 1000 * (1/[1/5]) = 5000
∆kr = 5000 - 1000 = 4000 przy przyroscie kredytu trzeba odjac 1000 (operacja 1)
2 szczeblowy system bankowy
bank centralny
system banków handlowych
Bilans banku centralnego
Aktywa Pasywa
Aktywa zagraniczne Gotówka (banknoty)
(złoto, dewizy) Kredyty wewnetrzne rachunki banków handlowych
(dla rządu, banków handlowych) w banku centralnym
Bnki handlowe działają na bazie pieniedzy banku centralnego. Gdy rosna rezerwy gotówki w banku centralnym, banki handlowe udzielają kredytów. Banki handlowe zwiekszaja podaż pieniądza
Funkcje banku centralnego:
pożyczkodawca ostateczny w gospodarce
zarządza zasobem dewiz
prowadzi politykę monetarna
Bank centralny może udzielić rządowi kredytu na pokrycie deficytu.
Bank centralny za pomocą instrumentów polityki monetranej oddziaływuje na wielkość rezerw w bankach handlowych
Temat: Instrumenty oddziaływania Banku Centralnego na banki handlowe
BC ustala wysokosc stopy minimalnych rezerw (rezerw obowiązkowych)
(jeśli bank centralny obnizy tą stopę to wzrasta ilość pieniadza w obiegu i vice-versa. Można powiedziec w jakim kierunku, ale nie możemy powiedziec ile dokładnie. BC musi podać do wiadomosci planowane zmiany. Szybkie zmiany oznaczalyby brak stabilizacji, wiec sa one przemyslane i długofalowe)


(…)

… oprocentowania kredytu refinansowanego, stopy redyskontowej oraz stopy lombardowej
BC prowadzi operacje otwartego rynku
BC decyduje o przenoszeniu rachunków rządowych z banku centralnego do banków handlowych i odwrotnie
BC może stosować metodę łagodnej perswazji
Niekiedy BC może wykorzystywać instrumenty sterowania bezpośredniego (udzielanie limitów kredytowych, redyskontowych, ustalać górną granicę oprocentowania wkładów terminowych)
Ad. 2
BC udziela BH kredytu i decyduje o oprocentowaniu.
Refinansowanie banków handlowych polega na udzielaniu kredytów przez BC, pozostałym bankom, które w ten sposób mogą upłynnić swoje aktywa.
Podstawowe formy refinansowania:
redyskonto weksli zdyskontowanych poprzednio przez Banki Handlowe
kredyt pod zastaw papierów wartościowych (kredyt lombardowy)
Jeżeli BH maja klopoty z plynnoscia ale maja papiery wartosciowe w BC to mogą zaciagnac kredyt pod ich zastaw. BC ustali wysokosc stopy procentowej.
WEKSEL HANDLOWY
Podmioty:
wystawca
dłużnik (przekazany, trasat)
reminent (należy mu się kwota wekslowa)
Rodzaje:
weksel własny (Sola, weksel suchy, prosty)
weksel trasowany (łac. „trawe” - ciągnąć , weksel ciągniony)
Ad.a) Wystawca weksla wlasciwego jest jednoczesnie dłużnikiem. Weksel własny to pisemne PRZYRZECZENIE zapłaty
Ad.b) Trasowany to pisemne POLECENIE zapłaty na wystawce, mówimy też TRASANTA, który ciągnie ten weksel na TRASATA, żeby zapłacił REMINENTOWI
Jeżeli reminent zgłosi się do trasata przed terminem płatności, aby potwierdzić zgodę na wykonanie polecenia trasanta, to wówczas trasat staje się AKCEPTANTEM, a sam weksel nosi miano akceptowanego. Przez akcept trasat wyraźnie potwierdza przyjęcie zobowiązania wekslowego.
Przed akceptem, głównym dłużnikiem jest trasat, a potem dopiero trasant.
Wiarygodność weksla jest dodatkowo wzmocniona jeśli jego zapłatę zagwarantujr poręczyciel czyli AWALISTA.
Poręczenie na wekslu - AWAL
weksle płatne w oznaczonym czasie (dzień, miesiąc, rok)
(kwota: kwota transakcji + należne odstetki
weksle płatne za okazaniem lub jakis czas…
… oprocentowania kredytu refinansowanego, stopy redyskontowej oraz stopy lombardowej
BC prowadzi operacje otwartego rynku
BC decyduje o przenoszeniu rachunków rządowych z banku centralnego do banków handlowych i odwrotnie
BC może stosować metodę łagodnej perswazji
Niekiedy BC może wykorzystywać instrumenty sterowania bezpośredniego (udzielanie limitów kredytowych, redyskontowych, ustalać górną granicę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz