Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 11

Co to jest logika i jaki jest cel jej nauczania- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Paweł Kawalec
 • Logika i semiotyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 616

Co to jest logika i jaki jest cel jej nauczania. My będziemy logikę rozumieć tak, jak się ją określa w wielu podręcznikach logiki: LOGIKA := nauka badająca warunki poprawności wnioskowań. W tym określeniu nie została podana metoda badania. Jeśli będzie to metoda filozoficzna, to będziemy mieli do ...

Główne zagadnienia logika- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Paweł Kawalec
 • Logika i semiotyka
Pobrań: 434
Wyświetleń: 945

Temat: Pojęcie logiki. Logika - dyscyplina naukowa, która posiada dwa podstawowe ujęcia: Szersze - obejmuje trzy podstawowe działy logiki: Semiotyka to taka dyscyplina, której przedmiotem jest język pojęty jako system znaków. Nauki o języku: Syntaktyka, bada relacje między wyrażeniami języka, np...

Semiotyka logiczna i metajęzyk- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Paweł Kawalec
 • Logika i semiotyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1092

SEMIOTYKA LOGICZNA I METAJĘZYK SEMIOTYKA (LOGICZNA) := ogólna teoria znaku. Gdy jest uprawiana metodami charakterystycznymi dla logiki, wtedy jest działem logiki - stąd `logiczna'. Dzieli się na trzy działy: semantykę (logiczną), syntaktykę (logiczną) oraz pragmatykę (logiczną) [Ch. Morris (1938)]....

Granica wschodnia Polski w latach 1939-1992- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1169

Temat: Granica wschodnia Polski w latach 1939-1992 Zaleszczyki od 1376r do 1772r miasto w granicach I RP, od 1917 do 1939r w granicach II RP. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1340r. TRÓJSTYK GRANICZNY: Polska posiada 6 trójstyków. W tym na granicy z Ukrainą i Białorusią: Polska - Litwa - Białoruś na...

Przeobrażenia społeczne związane z rozwojem cywilizacyjnym- opracowani...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologie informacyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

Czynniki ograniczające proces informatyzacji Mogą dotyczyć wielu obszarów: stanu infrastruktury technicznej w urzędzie (przestarzała infrastruktura techniczna, telekomunikacyjna) poziomu rozwoju społecznego (brak umiejętności w posługiwaniu się technologiami informatycznymi) możliwości finansowa...

Usługa elektroniczna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologie informacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Usługa elektroniczna Szereg funkcji jakie w stosunku do swego społeczeństwa spełnia państwo, ma istotne znaczenie we właściwym wdrażaniu idei społeczeństwa informacyjnego. Chodzi głównie o funkcje: ochronną - zapewnienie obywat...

Analiza współzależności cech- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 602

Analiza współzależności cech (analiza korelacji i regresji) zmienna dwuwymiarowa (x,y) Jeśli punkty układają się wzdłuż prostej to mówimy o korelacji liniowej. Jeśli wzdłuż paraboli to mówimy o korelacji krzywoliniowej. Jeśli są rozproszone to nie ma korelacji. TABLICA KORELACYJNA (przy szereg...

Charakterystyki liczbowe- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

Wzrost w cm (x) f skumulowane 150-160 8 150-170 29 150-180 97 150-190 110 150-200 120 X X Czytamy: ile osób miało mniej niż „200” Szeregi przedstawiają strukturę wartości jaką przyjmuje dana zmienna w danej zbiorowości (rozkład wartości pewnej zmiennej w danej zbiorowości) Charakter ...

Miary asymetrii- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2177

Miary asymetrii. W wielu sytuacjach badanie średniego poziomu cechy i rozproszenia jej wartości nie wskazuje na istnienie różnic między analizowanymi zbiorowościami. Obserwacja rozkładów tych cech (histogramów) wyklucza natomiast podobieństwo...

Miary dyspersji- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

MIARY DYSPERSJI. Miary dyspersji (zmienności, rozproszenia) charakteryzują stopień zróżnicowania jednostek zbiorowości pod względem badanej cechy. Miary zmienności dzielimy na: - klasyczne     - pozycyjne Wariancja, Odchylenie standardowe Odchylenie przeciętne Klasyczny