Główne zagadnienia logika- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne zagadnienia logika- opracowanie - strona 1 Główne zagadnienia logika- opracowanie - strona 2 Główne zagadnienia logika- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Pojęcie logiki.
Logika - dyscyplina naukowa, która posiada dwa podstawowe ujęcia:
Szersze - obejmuje trzy podstawowe działy logiki:
Semiotyka to taka dyscyplina, której przedmiotem jest język pojęty jako system znaków. Nauki o języku:
Syntaktyka, bada relacje między wyrażeniami języka, np. nazwa, zdanie, poprawna budowa.
Semantyka, zajmuje się relacjami między wyrażeniami języka a rzeczywistością opisywaną przez ten język, np. słońce świeci.
Pragmatyka, uwzględnia użytkownika języka, np. rozumienie, uznawanie, wywoływanie emocji.
Logikę formalną
Bada niezawodne schematy wnioskowe, np. gdy świeci słońce i pada deszcz to pojawia się tęcza skoro pojawia się tęcza, to pada deszcz i świeci słońce. Obchodzi ją schemat. (s ^p) = t
Bada schematy wnioskowań niezawodnych (takie, które od prawdziwych założeń prowadzą do prawdziwych wniosków) WNIOSKOWANIE NIEZAWODNE.
Ogólną metodologię nauk
Bada wzorce metod stosowanych w każdej nauce. Bada metody wspólne dla wszystkich nauk, np. metody: stawianie pytań; uzasadnianie twierdzeń; definiowanie; dokonywanie podziałów; wnioskowanie.
Nauka o nauce.
Definicja logiki w ujęciu szerszym:
To nauka o ogólnych metodach zdobywania oraz formułowania wiedzy wartościowej.
Wiedza wartościowa - odwołujemy się do wzorca (dowód).
Dowód wzorcowy nie jest zawsze realny.
Warunki konieczne intersubiektywna sprawdzalność (tzn. międzypodmiotowo sprawdzalna) i komunikowalna (tzn. móc sprawnie i dokładnie przekazać ją).
Węższe - utożsamia logikę z logiką formalną, symboliczną.
Logika była traktowana jako narzędzie, a nie dyscyplina naukowa. Instrumentalne traktowanie logiki zaczęło się już w starożytności. (Arystoteles „Organ” zawiera rozprawy logiczne). Od połowy XIX wieku kształtowanie dyscypliny zwanej logiką.
Ważne nazwiska:
Boole,
Fregge,
Leśniewski,
Tarski,
Łukasiewicz.
Temat: Pojęcie znaku.
Język - podstawowy sposób przekazywania wiedzy i informacji.
Znaki porozumiewania się: sygnały słowne i niesłowne (gesty, mimika).
Znak - zjawisko, które na podstawie reguły wywołuje myśl o czymś różnym od siebie.
Zjawisko - inaczej substrat materialny znaku, materialny nośnik znaczenia (cokolwiek, co można odbierać zmysłami, np. dźwięki).
Reguła - reguła określająca znaczenie znaku, reguła znaczeniowa. Musi zostać użyta przez osobę, która używa znaku. Reguła nie musi być powszechnie znana. Może ona dotyczyć dwóch osób, a na przykład osoba trzecia nie zna reguły.


(…)

….
W systemach znaków gdzie nie ma składni jest kod.
Reguły znaczeniowe to reguły, które określają znaczenia wyrażeń.
Podział języków:
Zinterpretowane:
Naturalne - powstałe w sposób spontaniczny. Są to np. języki narodowe, etniczne. Mają słabo określone składniki.
Sztuczne - powstałe w sposób zaplanowany, toteż mają dobrze określone składniki, np. języki programowania, esperanto.
Mieszane - dochodzi, do połączenia elementów sztucznych i naturalnych, np. j. matematyki lub logiki formalnej.
Nieinterpretowane - składniki to: słownik i reguły składni.
Język:
Przedmiotowy - odnosi się do rzeczywistości.
Metajęzyk
Antynomie semantyczne (występujące w j. naturalnych) to paradoksy prowadzące do nieporozumień, np. z starożytności antynomia kłamcy - gdy kłamca mówi, że kłamie, to jednocześnie kłamie i mówi prawdę…
… to wyrażenie, które coś oznacza.
To wyrażenie znaczące, wyrażające.
To wyrażenie stanowiące podmiot lub orzecznik w zdaniach podmiotowo-orzecznikowych.
Zdania podmiotowo-orzecznikowe: A jest B.
Def. Semantyczna - nazwa coś oznacza, gdy można ją zgodnie z prawdą orzec.
Desygnat nazwy - to in. przedmiot oznaczany przez nazwę. Prawie każda nazwa ma jakiś desygnat, ale są nazwy, które nie posiadają desygnatu…
…. krasnoludek (można wyobrazić sobie), cokolwiek,
Abstrakcyjna - nie da się ich wskazać w świecie rzeczywistym, nie jest to możliwe, np. piękno, dobro, miłość uczucia, logika, matematyka, nazwa.
Ze względu na źródła i sposób oznaczania:
Generalna - wskazują na cechy swoich desygnatów, np. samolot, długopis, najwyższa góra świata.
Indywiduowa, indywidualna - nie wskazują cech desygnatów, np. Mont Everest…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz