Przeobrażenia społeczne związane z rozwojem cywilizacyjnym- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przeobrażenia społeczne związane z rozwojem cywilizacyjnym- opracowanie - strona 1 Przeobrażenia społeczne związane z rozwojem cywilizacyjnym- opracowanie - strona 2 Przeobrażenia społeczne związane z rozwojem cywilizacyjnym- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Czynniki ograniczające proces informatyzacji
Mogą dotyczyć wielu obszarów:
stanu infrastruktury technicznej w urzędzie (przestarzała infrastruktura techniczna, telekomunikacyjna)
poziomu rozwoju społecznego (brak umiejętności w posługiwaniu się technologiami informatycznymi)
możliwości finansowania inwestycji (wyznaczane przez wielkość budżetu)
rozwiązań legislacyjnych w zakresie komunikacji elektronicznej
przyjętych rozwiązań w zakresie organizacji projektu
Przeobrażenia społeczne związane z rozwojem cywilizacyjnym
Społeczeństwo jako zorganizowana grupa społeczna obejmująca ogół obywateli i inne mniejsze społeczności, na przestrzeni lat podlega nieustannym przeobrażeniom, rozwija się mentalnie, kulturowo, naukowo, tworzone są nowe wynalazki, nowe narzędzia pracy. Człowiek wciąż dąży do polepszenia warunków życiowych, do usprawnienia instrumentów wspomagających sprawne funkcjonowanie społeczeństwa. Efektem tego zjawiska jest postęp, oddziaływujący na społeczeństwo i warunkujący jego ewoluowanie. Proces ten zobrazować można analizując przejście od społeczeństwa agrarnego poprzez industrialne do informacyjnego. Dziś natomiast jesteśmy świadkami wchodzenia w nowy etap rozwoju, mianowicie powstaje społeczeństwo sieciowe. Przeobrażenia społeczne związane z rozwojem cywilizacyjnym
Człowiek w społeczeństwie agrarnym z
Zajęcie - produkcja żywności, która była podstawowym dobrem gospodarczym tego okresu. Komunikacja między ludźmi polegała na bezpośrednich spotkaniach, na które udawano się pieszo lub konno, ewentualnie na wymianie listów przenoszonych bądź przewożonych przez kurierów. Nauka zaś, była wprawdzie ceniona, aczkolwiek tylko wąska grupa społeczeństwa miała wówczas do niej dostęp. Wiedzę przekazywano za pomocą ksiąg lub też drogą dyskusji toczonych między mnichami bądź wśród arystokracji. Natomiast wiedzą praktyczną dysponowali mistrzowie rzemieślnicy, którzy przekazywali ją swoim czeladnikom.
Przeobrażenia społeczne związane z rozwojem cywilizacyjnym
Nauka była więc praktyczna i dostępna większej liczbie ludzi niż to miało miejsce w społeczeństwie agrarnym. Całemu społeczeństwu zapewniono edukację co najmniej na poziomie podstawowym. Natomiast dwudziestoletnia nauka pozwalała osiągnąć poziom uniwersytecki wystarczający na czterdzieści lat pracy. Rewolucja przemysłowa spowodowana m.in. wynalezieniem telegrafu, telefonu a także nowych środków transportu pozwoliła na łatwiejszą i szybszą komunikację między ludźmi oraz sprawniejszy przepływ informacji w porównaniu z poprzednią epoką.
Wpływ przeobrażeń i nowości technicznych na możliwości i sposób działania administracji publicznej oraz

(…)

… sprawnego rozpowszechniania informacji, natomiast telegraf umożliwił szybkie przekazywanie informacji tekstowych na odległość. Następnie pojawiła się maszyna do pisania, która umożliwiła szybkie generowanie dużej liczby dokumentów w wielu egzemplarzach. W skutek tego powstały liczne biura oraz zostały opracowane specjalne systemy i procedury dotyczące obiegu dokumentów, systemy kartotekowe…
…. Zalecenia dla Rady Europejskiej), zwanego, od nazwiska propagującego go członka Komisji Europejskiej Martina Bangemanna, Raportem Bangemanna. Dokument wyznaczył perspektywy i kierunki działań w jakich powinna pójść Europa. Grupa przygotowująca raport wiele miejsca poświęciła m.in.: ochronie praw własności intelektualnej wzywając do stworzenia kompatybilnych i jasnych zasad prawnych chroniących m.in…
…, nie mniej jednak znacznie usprawniał przekaz zawartych w nich informacji. Wreszcie pojawił się komputer. Ubiegłe stulecie można określić mianem wieku rewolucji. Jego początek to kontynuacja burzliwego rozwoju społeczeństwa przemysłowego, który rozpoczął się pod koniec XIX w. Natomiast w ostatnich jego latach jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji technicznej - rewolucji informacyjnej. Jej motorem stały się: elektronika (przede wszystkim wynalezienie wspomnianych już komputerów), miniaturyzacja, digitalizacja treści, telekomunikacja, Internet, programowanie pracy urządzeń elektronicznych czyli cała technologia komunikacyjno-teleinformatyczna, oznaczona skrótowo ICT(ang. Information and Communication Technology). W kontekście zachodzących przemian upowszechniło się pojęcie społeczeństwa informacyjnego (SI…
… istniejąca definicja opisująca społeczeństwo informacyjne. We wszystkich ogromne znaczenie przypisuje się informacji. Na jej wymianie i komunikacji międzyludzkiej opierał się rozwój społeczny, gospodarczy, kulturalny i polityczny w ciągu długiej historii ludzkości. Owa informacja często dziś określana jest mianem informacji cyfrowej, i charakteryzuje się:
transformowalnością - łatwe i szybkie przetwarzanie…
…, w kontaktach z administracją publiczna w wiek cywilizacji cyfrowej, wspieranie rozwoju nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych, wzmocnienie spójności socjalnej Romano Prodi był jednym z członków grupy opracowującej Raport Bangemanna.
Komisja Europejska w dokumencie eEurope - an Information Society for All. Progress Report dokonała podsumowania dyskusji i konsultacji toczonych na temat inicjatywy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz