Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 12

Miary zmienności- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

MIARY ZMIENNOŚCI 1. ROZSTĘP (różnica między skrajnymi wartościami) Min i max odnoszą się do tych wielkości spotykanych w próbie ! R = MAX - MIN 2. ODCHYLENIE ĆWIARTKOWE (KWARTYLOWE) (* unikniemy sytuacji, że nie dostaniemy obrazu o rzeczywistej objętości) 3. ODCHYLENIE PRZECIĘTNE Jak kształt...

Prezentacja graficzna i tabelaryczna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1232

T: Prezentacja graficzna i tabelaryczna Szereg statystyczny - uporządkowany rosnąco / malejąco ciąg wartości pewnej zmiennej Rodzaje (na podstawie przykładu): Jednostka - student Zbiorowość - wszyscy studenci Cecha - wzrost I - zbieranie danych II - uporządkowanie danych celu uzyskania szereg...

Zadania przygotowujące do egzaminu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1050

ŚREDNIE 1. Oceny z egzaminu ze statystyki 10 studentów były następujące: 3, 5, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 2, 3. Ile wyniosła średnia ocen? 2. Obserwacją objęto pracowników firmy prywatnej Z ze względu na wielkość gospodarstwa domowego. Efekty obserwacji pogrupowano w

Archeologia prawa. Cel kar- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

Archeologia prawa # 9 - 09.05.11 + Cel kar ogólnoprewencyjny - odstraszanie. Zmiana pod wpływem oświecenia - Cesare Beccaria - o przestępstwach i karach Całe średniowiecze - zasada ogólnoprewencyjna Rynek - wykonywanie kary śmierci - przy kościołach - kuny (przy bocznym wejściu do kościoła mariackie...

Archeologia prawa. Ikonografia- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

PODSUMOWANIE (ikonografia): Pytania opisowe i o charakterze ikonograficznym: + Krzyże pokutne: „krzyże pokutne na ziemi wodzisławskiej i pszczyńskiej” - rytuał prawny - na miejscu sprawca zostawiał krzyż: dwojaki charakter: kościelny (duchowny) i dodatkowo musiał coś materialnego stworzyć - część kr...

Archeologia prawa. Pielgrzymki ekspiacyjne. Miry

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

+ Pielgrzymki ekspiacyjne, miejsca związane z publikacjami aktów prawnych - Luwr - kodeks Hammurabiego - kodeks pisany na bazaltowym słupie - siedzące bóstwo i stojący król, zachowany w całości, prawo starożytne - metoda talionu, kary o...

Archeologia prawa. Zabytki- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

Archeologia prawa - Literatura: Witold Maisel „Archeologia prawna Europy”, „Archeologia prawna polski” - - + Archeologia prawa (archeios - dawny, stary, logos - nauka) - nauka o tym, co dawne - nauka o tym, co dawne w kontekście prawa Archeolo...

Granice i ich podział- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 840

TEMAT: OBSZARY I GRANICE PAŃSTW. GRANICA - RODZAJE, FUNKCJE. ZMIENNOŚĆ GRANIC. OBSZARY, GRANICE MORSKIE, GRANICE POWIETRZNE. TERYTORIUM PAŃSTWA: Podstawowym warunkiem istnienia państwa jest posiadanie własnego terytorium. Terytorium państwa jest obszarem podległym suwerennej władzy. W skład teryto...

Stosunki międzynarodowe. Zależności i ich uczestnicy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 658

UCZESTNICY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Kim są uczestnicy stosunków międzynarodowych? Są to podmioty biorące udział w stosunkach międzynarodowych. Inne określenia stosowane zamiennie: strony stosunków międzynarodo...

Narzędzia służące do wykonywania kary śmierci- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

Narzędzia służące do wykonywania kary śmierci Miecz katowski: jak się odróznia od miecza sędziowskiego. + Topór i pień egzekucyjny (toporem ścinano w krajach kultury anglosaskiej; wyjątek - także w Niemczech, w Polsce bardzo rzadko) Po raz ostatni śc...