Rynek pieniężny- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek pieniężny- opracowanie - strona 1 Rynek pieniężny- opracowanie - strona 2 Rynek pieniężny- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Przedmiotem transakcji wykonywanych na rynku finansowym są wszelkiego rodzaju aktywa finansowe. W zależności od rodzaju tych aktywów rynek finansowy można podzielić na rynek pieniężny i rynek kapitałowy.
Na rynku pieniężnym można lokować czasowo wolne środki pieniężne lub uzyskiwać krótkoterminowe pożyczki. Na rynku kapitałowym mają miejsce transakcje pożyczkowe (na okres dłuższy niż 1 rok ) jak i transakcje tytułami własności.
Rynek pieniężny :
1) detaliczny
Maja miejsce transakcje pomiędzy bankiem, a klientem
2) hurtowy
Z uwagi na wysokie sumy będące przedmiotem transakcji dostęp do rynku pieniężnego hurtowego jest ograniczony. Pożyczkobiorcami inaczej eminentami walorów krótkoterminowych mogą być banki, rządy, przedsiębiorstwa o silnej pozycji finansowej. Pożyczkodawcami czyli kupującymi są wszyscy Ci, którzy mogą dostarczyć dużych sum pieniądza.
SEGMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO HURTOWEGO:
1 rynek międzybankowy - jest to rynek, na którym banki dysponujące chwilowo wolnymi nadwyżkami środków płynnych pożyczają je innym bankom nie mającym ich na okres od 24 godzin do 1 roku. Pożyczki zaciągane na rynku międzybankowym służą często wyrównywaniu niedoborów kasowych banku centralnego.
BH 1 na nadwyżkę - 200€
A - może zwiększyć rezerwy w banku centralnym
B - może zmniejszyć swe zadłużenie w banku centralnym
C - może zaoferować tę nadwyżkę na rynku międzybankowym
BH 2 ma niedobór - 200€
A - może zmniejszyć swoje rezerwy w BC
B - może zwiększyć swe zadłużenie w BC o 200€
C - może udać się na rynek międzybankowy (np. pożyczyć od BH 1)
2 rynek weksli skarbowych (bonów skarbowych)
Są one sprzedawane z dyskontem, a wykupywane po cenie nominalnej. W tej różnicy tkwi oprocentowanie.
BH 1 BH2
10 % 10 %
9,5 % 9,5 %
9 % 9 %
8,5 % poniżej 9 % nie jest zainteresowany
poniżej 8,5 % nie jest zainteresowany
Systemy rozliczenia:
1. system amerykański 9,5 %
2. system holenderski 9,5 %
Na tych segmentach mają miejsce transakcje z dużymi pieniędzmy.
3 rynek bonów komercyjnych (papierów handlowych)
Bony komercyjne są emitowane przez przedsiębiorstwa uznanej pozycji finansowej.
Emisja bonów komercyjnych jest dla przeds. Środkiem pozyskiwania środków pieniężnych na krótkie okresy, najczęściej 3 lub 6- miesięczne.

(…)

… te są emitowane przez banki handlowe, które muszą mieć na to zgodę Banku Centralnego. Są odmianą wkładów terminowych, ale charakteryzują się większą płynnością niż wkłady terminowe.
Zbywalne certyfikaty są oprocentowane, a nie sprzedawane z dyskontem.
MNOŻNIK KREACJI PIENIĄDZA
Przyjmijmy oznaczenia (tutaj bez indeksów dolnych !!! - przyp.)
Pp - podaż pieniądza
Dż - depozyty na żądanie
G - gotówka w obiegu (poza systemem bankowym)
mb - mnożnik bazy monetarnej
Bm - baza monetarna
Ro - rezerwy obowiązkowe
Rn - rezerwy nadobowiązkowe
Rp - rezerwy pożyczone od BC przez banki handlowe
Dt - depozyty terminowe
rż - stopa rezerw obowiązkowych od depozytów na żądanie
rt - ----||------ od depozytów terminowych
m - mnożnik kreacji pieniądza
- agregat pieniądza Mnożnik bazy monetarnej jest stosunkiem podaży pieniądza do bazy monetarnej czyli do pieniądza Banku Centralnego. Baza monetarna to łączna ilość gotówki znajdująca się w obiegu pozabankowym oraz ilość będąca w posiadaniu systemu bankowego.
: g - wskaźnik gotówkowy - jest to współczynnik skłonności społeczeństwa do rozliczeń gotówkowych
t - wskaźnik depozytów terminowych - współczynnik skłonności utrzymywania depozytów terminowych zamiast depozytów na żądanie
n - wskaźnik…
… te są emitowane przez banki handlowe, które muszą mieć na to zgodę Banku Centralnego. Są odmianą wkładów terminowych, ale charakteryzują się większą płynnością niż wkłady terminowe.
Zbywalne certyfikaty są oprocentowane, a nie sprzedawane z dyskontem.
MNOŻNIK KREACJI PIENIĄDZA
Przyjmijmy oznaczenia (tutaj bez indeksów dolnych !!! - przyp.)
Pp - podaż pieniądza
Dż - depozyty na żądanie
G - gotówka w obiegu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz