Zasady planowania- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady planowania- opracowanie - strona 1 Zasady planowania- opracowanie - strona 2 Zasady planowania- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PLANOWANIE
Zasady planowania:
- realności
- konkretności, ścisłości
- kompletności
- spójności, koordynacji
- hierarchiczności
- elastyczności
- mobilizacji, optymalności
Planowanie ma wtedy sens, gdy dotyczy wszystkich dziedzin.
Przy uzyskaniu kredytu po przełożeniu biznes-planu w banku trzeba określić „co, jeśli mi się nie powiedzie”.
Co wtedy będziemy robić ???
Cele mogą być:
- stopniowalne (można coś zrobić np. w 30%)
- niestopniowane (podpisać coś lub nie, wyjść za mąż lub nie)
Znaczenia funkcji:
- funkcja jako stanowisko
- funkcja jako właściwość (konkretyzuje cel)
- funkcja jako działanie
Cel staje się czasem zadaniem (hierarchia w firmie - cel jakiegoś działu staje się zadaniem dla pracowników)
REGUŁY EFEKTYWNEGO OKREŚLANIA CELU
Cel powinien być:
Sformułowany w formie pozytywnej - powinien odpowiadać na pytanie : „co ma być”, a nie „czym ma nie być” , np. „zostać zamożnym”, a nie „przestać być biednym”.
Zależny od Ciebie - podjęcie i realizacja celu powinny być pod Twoją kontrolą i powinny zależeć od Twojego działania od początku do końca (np. dobry cel : „zostać zamożnym przez uruchomienie działalności gospodarczej”, zły cel: „zostać zamożnym przez grę w totolotku”)
Konkretny, umiejscowiony w określonym kontekście, powinien dawać jasne odpowiedzi na pytania „co… ? jak… ? gdzie… ? kiedy… ? z kim… ? kto… ?” itp…
Sprawdzalny - po czym poznasz, że osiągnąłeś swój cel ?, co wtedy zobaczysz, usłyszysz, poczujesz, powiesz sobie, jakie będzie Twoje działanie ? - powinieneś mieć wyraźne kryterium, którego spełnienie potwierdzi, że cel został osiągnięty, np. „uznam, że, jestem zamożny, jeśli będę miał 1 000 000 $ na koncie”.
Ekologiczny
Ponadto należy sprawdzić
- środki
- po co ?
- koszty
HIERARCHIA CELÓW ORGANIZACJI
Planowanie i rozwój Cele najwyższego rzędu
Główne organizacyjne wartości
Zrównoważone funkcjonowanie
(dostęp do zasobów koniecznych dla istnienia i rozwoju)
Maksymalizacja zysku Maksymalizacja budżetu
(w przypadku organizacji rynkowych) (organizacje niedochodowe)


(…)

… strategiczne
Plany operacyjne
plany jednorazowe :
- programy
- projekty
- preliminarze
plany trwale obowiązujące
- wytyczne polityki
- ustalone procedury
- reguły
Misja urzędu pracy : dążenie do samozagłady
POTENCJALNE STRATEGIE CZYSTE
Potencjał organizacji / Scenariusze otoczenia
Sposobności
Zagrożenia
Siły
Strategie agresywna
Strategia konserwatywna
Słabości
Strategia konkurencyjna
Strategia defensywna
Z analizy SWAT powinny wynikać strategie czyste !
ZWIĄZKI POMIĘDZY HIERARCHIĄ PLANÓW I HIERARCHIĄ ORGANIZACJI
Hierarchia planów Hierarchia organizacji
Misja i strategia organizacji Rada nadzorcza
Ciągłe cele organizacji Kierownictwo
Bardziej skonkretyzowane priorytety kierownictwo średniego szczebla
Miary bardziej skwantyfikowane
Krótsze przedziały czasu
Konkretne zadania dla poszczególnych jednostki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz