Pieniądz- opracowanie - Barter

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pieniądz- opracowanie - Barter - strona 1 Pieniądz- opracowanie - Barter - strona 2 Pieniądz- opracowanie - Barter - strona 3

Fragment notatki:

IV. PIENIĄDZ
BARTER- to rodzaj umowy , której istotą jest wymiana jednego towaru na drugi. Wymiany tej dokonuje się bez udziału pieniądza.
Towar, który przez dłuższy czas jest środkiem wymiany można w pewnym momencie nazwać pieniądzem . Pierwszym takim pieniądzem były np. ziarna kakaowca u Azteków; jedwab w Chinach; muszle, sól, perły w Afryce; skóry, siekierki żelazne, sól u Słowian .
Inną formą był - pieniądz papierowy.
PIENIĄDZ - powszechny środek wymiany, który dzięki swoim funkcjom może być wymieniony na wszystkie towary.
Wyróżnić możemy następujące rodzaje pieniądza :
1. Pieniądz przedmiotowy
2. Pieniądz towarowy ( używany jeszcze w XIX w. ), którym były monety (złote i srebrne), a także kruszce szlachetne .
Przyczyny nieużywania obecnie :
- występowanie złota w niewielkich ilościach
- trudności związane z jego wydobyciem
- właściwości fizyczno - chemiczne (metal miękki)
3. Pieniądz papierowy symboliczny: charakteryzuje się niskim kosztem wytworzenia; prawo nadaje mu wartość i czyni akceptowanym środkiem płatniczym, traci wartość w czasie inflacji .
4. Pieniądz bezgotówkowy - są to noty na rachunkach bankowych, które są własnościami poszczególnych przedsiębiorstw czy osób fizycznych .pieniądze z konta pobiera się przy pomocy czeków, czy kart płatniczych. Emitują go banki handlowe. Nie należy do prawnych środków płatniczych .
5. Pieniądz międzynarodowy - wyróżniamy następujące :
- SDR
- ECU
- EURO
SDR - ang. Special Driwing Right ( w wolnym tłumaczeniu znaczy: specjalne prawa ciągnienia). Od 1970 roku uruchomiono jego okresową kreację. Jest to waluta międzynarodowa, stworzonej przez MFW, pełniąca rolę pieniądza fiducjarnego - czyli niewymagającego pokrycia, opartego na zaufaniu krajów członkowskich do nowych członków i pełniącego podstawowe funkcje pieniądza międzynarodowego.
Mechanizm emisji , a później także i sprzedaż SDR jest jedną z metod finansowania płatniczej nierównowagi . Z waluty MFW można korzystać w ograniczony sposób i do niektórych innych mniej kluczowych celów .
SDR nie został szerzej zaakceptowany ponieważ :
nie posiadał żadnej wartości wewnętrznej, jak np. złoto
nie był gwarantowany przez żaden liczący się rząd, jak np. dolar
ECU - waluta utworzona w 1979 r, w ramach europejskiego systemu walutowego, przez członków EWG wspólnie z Wielką Brytanią . To jednostka rozrachunkowa najpierw używana jedynie w niektórych transakcjach zawieranych przez kraje EWG a następnie Unii Europejskiej . Wartość tej waluty ustalano w porównaniu z walutami krajów europejskich . Duże znaczenie miała marka niemiecka . Stosowana do końca 1998 roku, później zastąpiona przez EURO.

(…)

… w obcych środkach, depozyty terminowe instytucji finansowych nie będących bankami .
4. W skład aktywów finansowych o dużym stopniu płynności możemy zaliczyć : obligacje rządowe, akcepty bankowe (czyli polecenia zapłaty przez bank określonej sumy w określonym czasie, głównie w handlu z zagranicą), weksel handlowy , weksel handlowy, krótkoterminowe papiery wartościowe skarbu państwa .
INNOWACJE - od nich zależy zakres poszczególnych miar zasobu pieniądza; dzięki nim uległy powiększeniu zasoby i różnorodności aktywów finansowych, które występują w charakterze pieniądza lub jego zamiennika . Zmieniają skład agregatów pieniężnych i komplikują prawidłowe określenie podaży pieniądza . W związku z innowacjami skuteczność polityki pieniężnej może zostać ograniczona.
Funkcje :
1. Pieniądz jest środkiem wymiany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz