Międzynarodowe stosunki gospodarcze - pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2387
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - pojęcia - strona 1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - pojęcia - strona 2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kurs walutowy Gdy popyt maleje to spada kurs danej waluty. Czynniki wpływające na poziom kursu walutowego Popyt na waluty obce na krajowym rynku walutowym oraz ich popyt
Czynniki ekonomiczne: wzrost gospodarczy, inwestycje (infrastruktura, ulgi podatkowe, biurokracja, stabilność gospodarcza) → potrzeby pożyczkowe skarbu państwa
Czynniki polityczne: stabilność i wiarygodność polityczna → polityka powinna być konsekwentna, skuteczna i bardziej radykalna, ciągła. Wypowiedzi pojedynczych polityków potrafią wpłynąć na wizerunek. Ma znaczenie także przynależność do organizacji międzynarodowych
Czynniki psychologiczne: saldo o bilansie handlowym, publikacja statystyk gospodarczych, agencje relingowe)
Czynniki spekulacyjne: wykorzystywanie wahań kursowych z premedytacją, gra o zwyżkę lub zniżkę Waluta przeszacowana i waluta niedoszacowana Określenia te mogą się odnosić do:
Kursu rynkowego (gdy jego poziom jest nieadekwatny do siły, wiarygodności danej gospodarki)
Kursu centralnego (oficjalnego) ustalonego przez władze walutowe (gdy różni się od kursu jaki ustala rynek - od kursu rynkowego) np. kurs centralny 4zł za 1$, a musimy zapłacić 4,2 zł to wtedy kurs jest przeszacowany
Greckie drachmy: Zachodzi tutaj rewaluacja
353,00 → 1 € 341,00 → 1 €
Skutki wahań kursowych
Manipulacje kursowe polegają na _____
Rezerwy można umocnić sprzedając waluty obce
Kwiecień 2000r. to płynny kurs złotówki
Dania +/- 2,25% - amplituda wahań waluty Danii (korona duńska do euro)
Węgry przed kryzysem 2008r. +/- 15 % kurs waluty Kurs stały krótkookresowy → kurs praktykowany przez kraje z wysoką inflacją np. Polska, kraje ameryki łacińskiej Kurs sztywny → kurs w długim okresie, nawet nie jest zmieniany np. w Litwie, Łotwie, Bułgarii. Miał on zastosowanie przy tworzeniu strefy euro. Kursy bieżące → kursy które kupujemy dziś i sprzedajemy dziś Kursy terminowe → Czynniki determinujące reżim kursowy: Wielkość kraju oraz jego znaczenie w gospodarce światowej
Siła powiązań z zagranicą
Siła zliberalizowana
Stopień rozwoju rynku finansowego
Wiarygodność gospodarcza i polityczna
Stopień otwarcia gospodarki
Stopień zadłużenia zagranicznego (wielkość dewizowych należności)
Poziom inflacji
Odpowiedni poziom rezerw dewizowych
Sytuacja w bilansie płatniczym Zdolność szybkiego pozyskania kapitału z zagranicy
Sytuacja w Polsce: kurs sztywny - do 16 maja 1995 roku kurs płynny - od 12.04.2000 roku; wtedy zniesiono pasmo wahań, kurs centralny, pełzanie złotego


(…)

… bilansu płatniczego
System z Bretton Woods (1944-1973)
Pierwszy międzynarodowy system walutowy wprowadzony w drodze międzynarodowego porozumienia
Nadzór nad systemem sprawował Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Kotwicą systemu był dolar amerykański wymienialny na złoto - była to jednak autonomiczna decyzja rządu USA
Kursy pozostałych walut systemu powiązane zostały praktycznie na sztywno z dolarem (marża…
… trzeba podnieść stopy procentowe
Bezpośrednia przyczyna rozpadu systemu z Bretton Woods:
Odejście od wymienialności dolara amerykańskiego na złoto przez USA (marzec 1973r.)
Próby stworzenia strefy stabilnych kursów walutowych po rozpadzie systemu z Bretton Woods:
System węza walutowego
Europejski System Walutowy
System wielodewizowy (od połowy lat 70tych) Skutek braku nowego międzynarodowego systemu walutowego…
… to zespół układów, reguł, instytucji, zasad i zwyczajów
MSW - ujęcie historyczne
System waluty złotej (1870-1914)
Pierwszy międzynarodowy system walutowy
Nie opierał się na międzynarodowych porozumieniach
Występował w około 40 krajach
Kolebką systemu była Anglia (początek XIX wieku)
Zasady systemu waluty złotej:
System oparto na jednym kruszcu
Kursy walut powiązane na sztywno ze zlotem
Ścisłej kontroli…
… zewnętrznej wypłacalności, a więc w efekcie obniżenie jego wiarygodności.
Wąż walutowy
Odpowiedzią na rozpad systemu z Bretton Woods było utworzenie systemu WW (1972r.)
Ustalono nowe kursy walut względem dolara
Ustalono szerszy korytarz ich wahań (+- 2,25%)
Jednak coraz większe wahania dolara (będące skutkiem odejścia USA od wymienialności dolara na złoto)
Powszechne upłynnienie
Europejski system walutowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz