Rezerwy walutowe banków centralnych -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rezerwy walutowe banków centralnych -opracowanie - strona 1 Rezerwy walutowe banków centralnych -opracowanie - strona 2 Rezerwy walutowe banków centralnych -opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Rezerwy walutowe banków centralnych. Rezerwy walutowe banków centralnych :
Pojęcie i charakter rezerwy walutowej w bankach centralnych
Struktura koszyka rezerw walutowych
Poziom rezerw walutowych
Cele utrzymania rezerwy walutowej Mierniki poziomu rezerw walutowych
Rezerwy walutowe UE Rezerwy walutowe banku centralnego: Szczególnego rodzaju zasób finansowy
Powstają na bazie znajdującego się już w obiegu pieniądza krajowego, który wskutek przeprowadzonych z nierezydentami transakcji finansowych został zamieniony na pieniądz zagraniczny
Rezerwy walutowe gromadzą państwa dysonujące walutą wymienialną
Są one tym większe im bardziej liberalizm oraz otwarta na świat jest gospodarka krajowa Pojęcie rezerw walutowych :
Akceptowane na świecie aktywa o charakterze pieniężnym, którymi dysponuje władza monetarna kraju w celu przeprowadzenia interwencji walutowych lub regulacji długu w kraju i za granicą
Wykorzystywane w sytuacji niestabilności walutowej - kryzysu walutowego
Stąd często są określane oficjalną rezerwą walutową BC Oficjalna rezerwa walutowa (dewizowa) :
To zagraniczne aktywa finansowe banków centralnych
Jako aktywa finansowe należą do banku centralnego
Ich prawnym właścicielem jest jednak państwo
Stanowią bufor bezpieczeństwa i wiarygodności spłat przez rezydentów zobowiązań zagranicznych
Jak wszystkie rezerwy - generują koszty ich utrzymania
Stąd banki centralne optymalizują poziom oficjalnych rezerw walutowych Struktura koszyka rezerw dewizowych :
Waluty wymienialne, których wybór jest skierowany na obsługę operacji zagranicznych w gospodarce krajowej
Akceptowane na świecie płynne aktywa finansowe, którymi dysponuje władza monetarna kraju w celu regulacji długu. Wybór struktury koszyka oficjalnych rezerw walutowych podporządkowany jest celem : Gospodarczym Transakcyjnych (banki komercyjne dokonujące dużych transakcji walutowych powinny w razie konieczności zaspokoić własne potrzeby na walutę transakcyjną. Unika się kosztownej wymiany jednej waluty na drugą
Obsługi długu zagranicznego (Bank centralny czasami stosuje transakcje swapowe) Interwencyjnym Zwiększania dochodowości banków centralnych Banki centralne w koszyku orw: Posiadają różne waluty, najczęściej USD i obecnie euro - wcześniej marka niemiecka tzw, waluty rezerwowe
Złoto monetarne - aktywa finansowe, nie jest znakiem pieniężnym, ale kruszcem, stanowi podstawę rezerwy
Krótkoterminowe papiery skarbowe a z czasem obligacje skarbowe nominowane w walutach rezerwowych


(…)

…, posiadające gwarancje rządowe, lokaty z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu papierów wartościowych (reverse repo) i lokaty lokowane w bankach najwyżej ocenianych przez światowe agencje ratingowe.
.Na koniec grudnia 2007 r. udział papierów wartościowych w całości rezerw walutowych wynosił 66,4%, a gotówki i lokat 16,7%. Inwestycje - stopa zwrotu - średnia 1-1,5%
4
4

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz