Wykład - pieniądz barter

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - pieniądz barter - strona 1 Wykład - pieniądz barter - strona 2 Wykład - pieniądz barter - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia
Dr Helena Przybyła
Wykład 3
PIENIĄDZ BARTER- jest to wymiana naturalna produktu na produkt , w handlu zagranicznym może być spowodowany brakiem wymienialnej waluty.
Towar który utrzymuje na stał pozycje ogólnego ewkiwalentu staje się pieniądzem .
Pierwszą formą pieniądza był pieniądz przedmiotowy to np. ziarna kakaowca u Asteków , jedwab
w Chinach , muszle , sól , perły w Afryce , skóry , siekierki żelazne , sól u Słowian .
Drugą formą pieniądza był pieniądz papierowy .
Pieniądz jest to rodzaj aktywów powszechnie akceptowanych jako środek płatniczy . Rodzaje pieniądza :
Pieniądz przedmiotowy Pieniądz towarowy / w XIX w / obejmuje złote i srebrne monety oraz kruszce szlachetne .
Przyczyny : - złoto występuje w ograniczonych ilościach - jest trudny do wydobycia - jest metalem miękkim Pieniądz symboliczny papierowy : niski koszt wytworzenia , prawo nadaje mu wartość i czyni akceptowanym środkiem płatniczym , w czasie inflacji traci wartość .
Pieniądz bezgotówkowy - zapisy na rachunkach bankowych należących do przedsiębiorstw ,
Firm oraz osób fizycznych .Wkłady uruchamiane są za pomocą czeków , kart płatniczych . Jest
Emitowany przez banki handlowe i nie jest prawnym środkiem płatniczym .
Pieniądz międzynarodowy i są nimi :
- SDR - specjalne prawa ciągnienia
- ECU - EURO SDR - jest to sztuczny międzynarodowy pieniądz kredytowy służący do rozrachunków między krajami członkowskimi międzynarodowego funduszu walutowego . Wprowadzono je w 1970 r i są
emitowane wyłącznie przez NFW jako dodatkowe aktywa rezerwowe .
Mechanizm emisji a następnie sprzedaż SDR jest metodą finansowania nierównowagi płatniczej . Są koszykiem 5 głównych walut państwa : dolar USA , marka , frank francuski , funt brytyjski , jen . W ograniczony sposób można wykorzystywać do zakupu kluczową walutę MFW i do niektórych innych mniej ważnych celów .
Dlaczego SDR nie został powszechnie zaakceptowany :
Nie miały żadnej wartości wewnętrznej np. złoto Nie były gwarantowane przez potężny rząd np. dolar Z dnia 11.01.2001 1 SDR = 5,3779 zł
Z dnia 19.10.2001 1 SDR = 5,2174 zł
ECU - W 1979 r członkowie EWG wspólnie z Wielką Brytanią utworzyli europejski system walutowy a w jego ramach wspólną walutę ECU . Była to jednostka rozrachunkowa początkowo używana w niektórych transakcjach pomiędzy krajami EWG a później Unii Europejskiej . Jej wartość była ustalona na podstawie koszyka walut krajów członkowskich . Największy udział w koszyku miała marka niemiecka .


(…)

… kraju 1 zł = y dolarów Jeżeli kurs danej waluty spada to mówimy o deprecjacji pieniądza , jeżeli waluta wzrasta to aprecjacja.
DEWALUACJA - to obniżenie urzędowego kursu wymiany krajowego pieniądza w stosunku do walut obcych . Jest to podwyższenie kursu walut obcych wyrażonego w pieniądzu krajowym np. bank centralny zmienia kurs z 1 USA = 3,96 zł na 1 USA = 4,00 zł .
REWALUACJA - oznacza podwyższenie…
… udział w koszyku miała marka niemiecka .
1 ECU = 3,6 ZŁ
EURO - w dniu 2,3 maja 1998 r przedstawiciele rządów Unii Europejskiej postanowili wprowadzić w życie z dniem 1.01.1999 r nową walutę międzynarodową EURO . Początkowo miała ona funkcjonować w transakcjach bankowych oraz za pośrednictwem kart kredytowych . W 2002 r politykę pieniężną tych państw w dużym stopniu przejmie utworzony Europejski Bank
… określonej sumy w określonym czasie , używane głównie w handlu zagranicznym weksel handlowy , weksel handlowy , krótkoterminowe papiery wartościowe skarbu państwa . Zakres poszczególnych miar zasobu pieniądza zależy od innowacji finansowych .
INNOWACJE zwiększyły ilość i różnorodność aktywów finansowych występujących w charakterze pieniądza lub jego substytutu . Zmieniają skład agregatów pieniężnych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz