Skrypt - zakładanie działalności gospodarczej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrypt - zakładanie działalności gospodarczej - strona 1 Skrypt - zakładanie działalności gospodarczej - strona 2 Skrypt - zakładanie działalności gospodarczej - strona 3

Fragment notatki:

Przedsiębiorca osoba fizyczna lub osoba prawna bądź jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą;
wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;
innowator, który w poszukiwaniu zysku tworzy innowacje, burząc istniejący układ i tworząc nowy - dzięki temu napędza mechanizm rozwoju;
generator pomysłu;
jest nastawiona na wykorzystywanie okazji do osiągnięcia zysku w różnic cenach towarów (kupuje po cenie pewnej, sprzedaje po niepewnej)
właściciel, którego cechuje umiejętność oszczędzania i mobilizowania kapitału oraz gotowość do podejmowania ryzyka;
nie jest przedsiębiorcą ten, kto nie tworzy nowego sposobu zaspokajania potrzeby, ani nowego popytu;
jest kluczową postacią i głównym czynnikiem sprawczym w przedsiębiorstwie oraz motorem postępu ekonomicznego
Intraprzedsiębiorca - najemny menedżer, kierujący względnie względnie wyodrębnioną częścią dużego przedsiębiorstwa, mający duży zakres samodzielności decyzyjnej, pozwalający mu wykazywać się przedsiębiorczością.
Funkcje przedsiębiorcy:
wprowadza nowe wyroby na rynek
tworzy nowe rynki
odkrywa nowe zasoby albo też nowe sposoby rozszerzania podaży istniejących zasobów
odkrywa i rozwija nowe technologie reorganizuje przedsiębiorstwa w nowy, twórczy sposób
potrafi pozyskać właściwych ludzi oraz zapewnić sobie potrzebne i odpowiednie środki materialne. Całością tak kieruje, aby w efekcie zdobyć nadwyżkę. Role przedsiębiorcy:
inwestowanie własnych i pożyczonych kapitałów w celu uzyskania korzyści (przedsiębiorca - inwestor)
odkrywanie okazji, co jest szczególnym przypadkiem inwestowania, dającego nadzieję na nadzwyczajne zyski (przedsiębiorca - odkrywca okazji)
zakładanie firmy i jej organizowanie (przedsiębiorca - założyciel i organizator)
wprowadzenie innowacji (innowator) Cechy przedsiębiorcy:
silna potrzeba osiągnięć
wytrwałość i determinacja
potrzeba autonomii przywódca
umiarkowana skłonność do ryzyka
zaufanie do własnych zdolności, kontrolowanie zdarzeń, wykorzystywanie okazji
umiejętność pojmowania porażki i wyciągania z niej wniosków
optymizm życiowy i entuzjazm w pracy
kreatywność i innowacyjność
zdolności przywódcze
Przedsiębiorczość:
jest cechą przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przez którą rozumie się gotowość i zdolność do podejmowania oraz rozwiązywanie w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów przy świadomości związanym z tym ryzykiem, umiejętność wykorzystywania pojawiających się szans i okazji oraz szybkiego i elastycznego przystosowania się do zmieniających się warunków


(…)

… szczególnych środków czystości. Obowiązek powiadomienia Inspekcji Sanitarnej istnieje w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej,
Państwową Inspekcję Pracy informujemy w chwili zatrudnienia pierwszego pracownika.
KRYTERIA KLASYFIKACJI PRZEDSIĘBIORSTW
WIELKOŚĆ
Mikroprzedsiębiorstwa - zatrudniające do 9 pracowników oraz osiągające roczny obrót nie przekraczający równowartości 2 milionów euro…
… spółki jest oddzielony od majątku osobistego wspólników, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości wkładów
- umowa spółki w formie aktu notarialnego, wpis do KRS, statut spółki
- kapitał zakładowy (akcyjny) składa się z akcji, które można łatwo zbywać
Organy zarządzania: Zgromadzenie Wspólników, Zarząd spółki, Rada Nadzorcza (obligatoryjna, kiedy kapitał zakładowy przekracza 500 000…
… gospodarstwa rolnego oraz działalność na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych członków - spółdzielnie kółek rolniczych (usług rolniczych), które świadczą usługi dla rolnictwa oraz środowiska wiejskiego - spółdzielnie pracy, których przedmiotem działalności jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa opartego na osobistej pracy członków (w szczególności przedmiotem działalności spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewidomych jest zawodowa i społeczna rehabilitacja inwalidów i niewidomych), - spółdzielnie pracy rękodzieła ludowego i artystycznego tworzące nowe i kultywujące tradycyjne wartości kultury materialnej - spółdzielnie mieszkaniowe zaspokajające potrzeby mieszkaniowe członków oraz potrzeby gospodarcze i kulturalne wynikające z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu lub budynku. Spółdzielnie…
… wyjścia projekcji finansowych jest rok „0” ,czyli ostatni zamknięty rok sprawozdawczy
8. Wariantowość - zaleca się aby wszystkie obliczenia były W 3 wariantach (optymistycznym, realistycznym i pesymistycznym); najczęściej realizowane są realistyczne i pesymistyczne
9. Elastyczność - musi istnieć możliwość wprowadzania korekt w trakcie realizacji przedsięwzięcia; np. arkusze kalkulacyjne w Excelu
10…

-za zobowiązania spółki bez ograniczeń odpowiada komplementariusz, który prowadzi i reprezentuje spółkę na zewnątrz
- za zobowiązania spółki do wysokości określonej w umowie spółki (suma komandytowa) odpowiada komandytariusz -umowa spółki - akt notarialny
-spółka wpisana jest do KRS, nie posiada osobowości prawnej 2.1.4. KOMANDYTOWO - AKCYJNA
- popularna forma dla dużych firm rodzinnych
-występują…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz