Uruchamianie działalności gospodarczej

note /search

Skrypt - zakładanie działalności gospodarczej

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Uruchamianie działalności gospodarczej
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2002

Przedsiębiorca osoba fizyczna lub osoba prawna bądź jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą; wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej; i...