Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 113

Budżety nieruchomości-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Zarządzanie nieruchomościami
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2002

PODSTAWY PLANOWANIA I KALKULACJI KOSZTÓW Jednym z obszarów działalności zarządcy nieruchomości jest zarządzanie finansami. Jest to obszar, który obejmuje wymiar finansowy zarządzania operacyjnego, jak również strategicznego, ukierunk...

Zarządzanie nieruchomościami - wprowadzenie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Zarządzanie nieruchomościami
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1358

Wykład 1 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - wprowadzenie ISTOTA I CELE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Definicja zarządzania nieruchomościami oraz regulacje zawodu zarządcy nieruchomości zawarto w ustawie o gospodarce nieruchomo...

Analiza cyklu życia, metoda scenariuszowa-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 896

ANALIZA CYKLU ŻYCIA w organizacji pozwala na grupowanie ludzi według ich doświadczenia ze względu na ich przydatność dla organizacji ze względu na rodzaj koniecznych inwestycji, ze względu na potrzeby motywacyjne, ze względu na produktywność i potencjał rozwojowy. Oznacza to w praktyce, że zasoby lu...

Tło teoretyczne koncepcji zarządzania-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

CELE WYKŁADU Tło teoretyczne koncepcji zarządzania Klasyczne teorie Teorie współczesne - zarządzanie naukowe - marketing personalny - nurt administracyjny - zarządzanie przez jakość - szkoła stosunków międzyludzkich -

Ewolucja poglądów i terminologii w dziedzinie zarządzania zasobami lud...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 441

EWOLUCJA POGLĄDÓW I TERMINOLOGII W DZIEDZINIE ZZL W 1924 przeprowadzono badania na wyodrębnionej małej grupie ludzi wybranej z dużego zespołu żeby sprawdzić czy zmieniając im różne czynniki zewnętrzne np. oświetlenie będą tak samo pracować jak ci pozostali. I co się okazało, że bez względu na oświe...

Kultura organizacyjna-opracowanie - kultura narodowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

KULTURA ORGANIZACYJNA KULTURA NARODOWA - twór zbiorowości ludzkiej, który przekazywany jest od wcześniejszych pokoleń oraz uzupełniany poprzez własny wkład. KULTURA ORGANIZACYJNA - to układ wielopoziomowy, który obejmuje 3 zasadnicze poziomy: artefakty Artefakty kulturowe - np język, mity, legen...

Nowe kierunki w zarządzaniu-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

NOWE KIERUNKI W ZARZĄDZNIU MARKETING KADROWY K. Schwan i K. Speipel Marketing Kadrowy (personalny) Marketing ten ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania personelem, a przez to zwiększenie konkurencyjności firmy dzięki lepszemu wykorzystywaniu przez nią możliwości własnego personelu - tra...

Style kierowania-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1533

POTENCJALNY STYL KIEROWANIA jest zbiorem pewnych metod i technik oddziaływujących na podwładnych, która zdaniem kierownika powinno być stosowany, by sprawnie zarządzać personelem RZECZYWISTY STYL KIEROWANIA - metody i technik oddziaływujących na podwładnych, które są wykorzystywane przez kierownika...

Funkcje ZZL na poziomie operacyjnym-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Funkcje ZZL na poziomie operacyjnym, taktycznym i strategicznym Funkcje operacyjne - rozwiązywanie bieżących zadań menadżerów liniowych; sprawna ocena pracowników, konsekwentne nagradzanie za wyniki, nie przedłużanie procesów rekrutacji ...

Teorie klasyczne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

TEORIE KLASYCZNE SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH (Humans Relations) E.Mayo '20 i '30 badania Western Electric Company, Hawthorne, Chicago Także szkoła behawioralna - aspekty zarządzania: Pozamaterialne bodźce motywacyjne Znaczenie grup nieform...