Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 114

Zarządzanie międzynarodowe-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE Jest to proces zatrudniania i rozwoju pracowników nadzorowanych przez międzynarodowe organizacje, dotyczący pracowników kraju macierzystego, miejscowych lub z trzeciego świata. Wyzwania międzynarodowego ZZL Większa złożoność zasobów ludzkich powoduje trudności w zatrudn...

Zasoby naturalne Rosji-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. Wacław Kołbuk
 • Biznes na Wschodzie Europy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 826

Związek Radziecki posiada niezwykle obfite i różnorodne bogactwa naturalne. Obok żyznych gleb wykorzystanych rolniczo i wielkich obszarów leśnych, będących podstawą przemysłu drzewnego, w ZSRR występują prawie wszystkie bogactwa mineralne....

Zasoby naturalne Ukrainy i Białorusi-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. Wacław Kołbuk
 • Biznes na Wschodzie Europy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1358

Rolnictwo Ukrainy dostarczało żywności wielu obszarom byłego ZSRR. W 1990 Ukraina dostarczała 24% zbóż, 55% buraków cukrowych i ponad 30% ziarna słonecznikowego zbieranego w ZSRR, zaś przemysł Ukrainy zaspokajał potrzeby gospodarki Związku Ra...

Majątek obrotowy-opracowanie - Amortyzacja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

Majątek obrotowy, Amortyzacja Majątek obrotowy - zużywa się w okresie krótszym niż 1 rok:  aktywa rzeczowe - zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, produkcji niezakończonej, 

Potencjał przedsiębiorstwa-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Potencjał przedsiębiorstwa: - strategiczny - … Zasoby: - ludzkie - umiejętności, wiedza, zdolności oraz predyspozycje wszystkich osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. - finansowe - kapitał finansowy, który organizacja wykorzystuje do finansowania działań zarówno bieżących, jak i długoterminowy...

Wprowadzanie do zarządzania przedsiębiorstwem-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Wprowadzanie do zarządzania przedsiębiorstwem Epoki: 1) Agrarna - (do pierwszej połowy XVIII w.) rozwój rolnictwa, nowe wynalazki (np. koło). 2) Przemysłowa - szczególne znaczenie rozwoju przemysłu i transportu. 3) Informacyjna - rozwój w latach '50 ubiegłego wieku, najpierw w USA - koncentracja n...

Spółka cywilna. Akcjonat pracowniczy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 336

Spółka cywilna (uregulowana w kc art. 860-875) To prosta forma współdziałania osób fizycznych dla prowadzenia działalności gospodarczej i wykorzystywana jest przy działalności małych i średnich przedsiębiorstw (działalność wytwórcza, handlowa i usługowa - kiedyś również dla działalności prawniczej)...

Mobbing- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Kozak
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

1. Co to jest mobbing? Mobbing pochodzi z angielskiego słowa mob, które może być rozumiane jako "tratowanie" lub "deptanie". Oznacza coraz częstsze zjawisko złośliwego traktowania pracowników przy użyciu dostępnych środków admi...

Miejskie i wiejskie gospodarstwa domowe- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Zarządzanie miastem i regionem
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

Czym jest gospodarstwo domowe? Wg. większości socjologów jest to zespół ludzi i jego domowa działalność oraz zbiór rzeczy znajdujących się w domu i służących potrzebom bytowym rodziny. Czyli ogólnie mówiąc jest ono częścią rodziny, która mieszka ze sobą w jednym mieszkaniu i wspólnie się utrzymuje....

Opinia publiczna, kultura, teorie socjologiczne- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Rozwój kompetencji menadżerskich
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1078

OPINIA PUBLICZNA Opinia publiczna jest swoistą postacią świadomości społecznej obejmująca ogół poglądów społeczeństwa na tematy aktualnie ważne. Pod wpływem rozwoju środków masowego przekazu wzrosło znaczenie opinii publicznej. W socjologii zagadnieniu opinii publicznej poświęcono wiele uwagi. Wspó...