Budżety nieruchomości-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2870
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżety nieruchomości-opracowanie - strona 1 Budżety nieruchomości-opracowanie - strona 2 Budżety nieruchomości-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWY PLANOWANIA I KALKULACJI KOSZTÓW Jednym z obszarów działalności zarządcy nieruchomości jest zarządzanie finansami. Jest to obszar, który obejmuje wymiar finansowy zarządzania operacyjnego, jak również strategicznego, ukierunkowanego na rozwój nieruchomości. Swym zakresem obejmuje szeroki krąg działań związanych z przygotowywaniem budżetów dla nieruchomości, stałą kontrolą finansową, prowadzeniem rachunkowości oraz sprawozdawczością. ZASADY SPORZĄDZANIA PLANU FINANSOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI
Budżet nieruchomości to szczegółowe zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów, dotyczących konkretnej nieruchomości w danym przedziale czasowym. Za pomocą budżetu prognozuje się, jakie zdarzenia gospodarcze będą miały miejsce w określonym czasie. Podaje on również informacje o sytuacji finansowej nieruchomości, jest zatem planem finansowym nieruchomości. Budżet, jako szczegółowy plan finansowy nieruchomości, jest jednym z najważniejszych instrumentów planowania i kierowania.
Budżet nieruchomości stanowi ważny instrument w obszarze stosunków z właścicielem. Przygotowany budżet i sposób jego realizacji daje właścicielowi możliwość oceny kompetencji i efektywności zarządcy. (Taką możliwość dają właścicielowi okresowe sprawozdania zarządcy z realizacji budżetu. Właściciel nieruchomości będzie porównywał planowane i realizowane przychody i wydatki oraz wielkość ich odchyleń). Jest on również ważny dla samego zarządcy. Służy mu jako przewodnik w zarządzaniu nieruchomością oraz jest podstawą do przygotowania kompleksowego planu zarządzania nieruchomością. Budżetowanie jest narzędziem, z którego korzysta zarządca do ustanowienia priorytetów wydatków na podstawie prognozowanych przychodów. Podstawą sporządzania budżetów jest zatem analiza przewidywanych przychodów i kosztów, będącymi wydatkami.
Analiza przewidywanych przychodów i wydatków musi uwzględniać:
Uwarunkowania otoczenia, w którym funkcjonuje i będzie funkcjonować nieruchomość (przede wszystkim sytuację w danym segmencie rynku nieruchomości, jego stabilność, potencjał rozwojowy, zagrożenia czy szanse, uwarunkowania makroekonomiczne np. zmiany inflacji, stóp procentowych
Prognozę przychodów z tytułu czynszów i dochodów pozaczynszowych,
Prognozę strat w dochodach, spowodowanych niepełnym wynajęciem powierzchni lub z powodu zaległości czynszowych
Prognozę wydatków
Nakłady na działalność remontową i inwestycyjną
Oszacowanie źródeł pochodzenia kapitału.
Uwzględnienie powyższych założeń zależy od rodzaju sporządzanych budżetów.
Podstawowe rodzaje budżetów nieruchomości:
operacyjny (roczny),

(…)

… terminów ich wygaśnięcia oraz klauzul aktualizujących wysokość wnoszonych czynszów i opłat eksploatacyjnych oraz ustalić nowe stawki na przyszły okres. Powinien również określić, które z umów będzie negocjował. Na przychód potencjalny możliwy do uzyskania z nieruchomości składają się również przychody z innych tytułów, np. przychody za umieszczenie tablic reklamowych, anteny, parkingi czy wynajem sal…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz