Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 112

Przedawnienie roszczeń-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Konflikty na linii pracownik - pracodawca niejednokrotnie znajdują swój finał w sądzie. Strona, która dochodzi swych roszczeń powinna pamiętać, że kluczowe znaczenie dla rozpatrzenia sprawy ma to, czy roszczenie nie uległo przedawnieniu. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu pracy, roszczenia przedawn...

Zakaz dyskryminacji pracownika-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 483

W odróżnieniu od innych kodeksów, kodeks pracy zawiera katalog tzw. podstawowych zasad tego prawa, czyli norm, które odznaczają się dużym stopniem ogólności i uważane są za szczególnie doniosłe dla regulacji określonej dziedziny. Takie zasady znajdują się w dziale II kodeksu pracy, pod nazwą "...

Odpoczynek dobowy i tygodniowy pracownika-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Odpoczynek dobowy i tygodniowy pracownika Co do zasady każdemu pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Nie dotyczy to tylko:  - pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,  - przypadków konieczności prowadzenia akcji rato...

Pracownik tymczasowy-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

W ostatnich latach szybko zwiększa się liczba pracowników zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej. W niniejszym opracowaniu przedstawiono najważniejsze odmienności dotyczące pracy tymczasowej, w tym ograniczenia czasowe i w zakresie ...

Rodzaje stosunków pracy i umów o pracę-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Stosunkiem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy jest tylko taki stosunek prawny, który zachodzi pomiędzy dwoma podmiotami, z których jeden nazywany jest pracodawcą, a drugi pracownikiem. Stosunkiem pracy nazywamy stosunek prawny, którego treścią jest obowiązek świadczenia przez pracownika określ...

Spór zbiorowy-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Spór zbiorowy Spór zbiorowy to konflikt pomiędzy pracownikami a pracodawcą lub pracodawcami, którego przedmiotem są warunki pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz prawa i wolności związkowe pracowników lub innych grup, którym przysługuje ...

Telepraca-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo pracy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1078

Telepraca Telepraca jest formą organizacji pracy przedsiębiorstw. Jej cechą charakterystyczną jest to, że wykonywane przez pracownika zadania odbywają się poza siedzibą przedsiębiorcy z wykorzystaniem środków elektronicznych tj. telefon, czy kom...

Urlop szkoleniowy-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Wymiar urlopu szkoleniowego zależy od rodzaju szkoły, w której będziesz się uczyć.  Gdy podejmujesz naukę w szkole ponadpodstawowej, przysługuje Ci: 6 dni roboczych na przystąpienie do egzaminów końcowych, w tym egzaminów eksternistycznych - dotyczy to wszystkich typów szkół ponadpodstawowych, 6 d...

Urlop wychowawczy-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Urlop wychowawczy jest kontynuacją urlopu macierzyńskiego. Celem urlopu wychowawczego jest stworzenie pracownikowi korzystnych warunków do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w sytuacji gdy trudno pogodzić obowiązki zawodowe z opiekuńczymi. Urlop wychowawczy przysługuje każdemu z rodziców d...

Budżet kapitałowy-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Zarządzanie nieruchomościami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 987

BUDŻET KAPITAŁOWY Sporządź budżet remontowy dla nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej na lata 2012-2015 przy założeniu, że: Kontrola okresowa stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku, estetyki budynku i jego otoczenia wykazała: liczne uszkodzenia i ubytki chodnika wokół budynku (n...