Zdarzenie prawne - strona 403

Spółka akcyjna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2072

lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. ...

Ekologia - materiały z wykładów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekologia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1407

i eksploatacji zasobów środowiska obowiązek ostrzegania i informowania o zdarzeniach niebezpiecznych...

POSIADANIE - służebność

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

, ale wyłącznie na podstawie stosunku grzecznościowego. Ktoś udostępnia rzecz, ale nie tworzy stanu prawnego. Np...

PRZEDSTAWICIELSTWO - Pełnomocnictwo

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

w imieniu drugiej osoby ( REPREZENTOWANEGO ) czynności prawnej, a czynność ta, o ile mieści się w granicach...

Odpowiedzi - sprawdzian treningowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2002

. Jest to zbiór aktów normatywnych, które są dokumentami władzy publicznej i zawierają normy prawne regulujące...

Wykładnia przepisów prawnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092

, w którym to się stało wszyscy mają obowiązek przestrzegania danego aktu prawnego, warunkiem wejścia powszechnie...

Ustrój i organizacja adwokatury.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1841

Ustrój i organizacja adwokatury. Adwokatura Polska jest powołana do udzielania pomocy prawnej...

Definicje prawa administracyjnego- wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1232

(decyzje administracyjne). System norm prawnych, które w specyficzny sposób obowiązują administrację...