Zdarzenie prawne podział - strona 143

Sprawy spadkowe - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

systemach prawnych można spotkać przepisy ograniczające podział określonych substratów majątkowych...

Prawo gospodarcze - pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1505

je na właściwych formularzach w ciągu 7 dni od określonego zdarzenia. Jeżeli podmiot zobowiązany nie przedkłada...

Akty normatywne - Prawo

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

Akty normatywne Pojęcie aktu normatywnego Akt normatywny - zbiór przepisów prawnych, odpowiednio...

Wstęp do prawoznawstwa - skrypt

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2688

relacji przynależności warto zaznaczyć, że podział prawa na gałęzie jest tworem dogmatyki prawa. Problemy...

Glosatorzy i komentatorzy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3822

od jej obszerności, a nie wartości merytorycznej opracowywano prawo rzymskie za pomocą kazusów (zdarzenie prawne...

Definicja przestępstwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

przez nas zachowania się kogoś (kradzież, naruszenie praw, rozbój)  to pewne zdarzenie społecznie niepożądane...