Stosunek prawny rozumiany jako stosunek między podmiotami prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunek prawny rozumiany jako stosunek między podmiotami prawa - strona 1 Stosunek prawny rozumiany jako stosunek między podmiotami prawa - strona 2 Stosunek prawny rozumiany jako stosunek między podmiotami prawa - strona 3

Fragment notatki:

Stosunek prawny rozumiany jako stosunek między podmiotami prawa Między stronami stosunku istnieją pewne powiązania prawne. Jeśli zdarzenie prawne (fakt prawny) spowodują powstanie wzajemnych praw i obowiązków podmiotów prawa, mówi się, że podmioty te stały się stronami stosunku prawnego . O tym jakie powiązania występują między stronami stosunku prawnego decydują postanowienia prawa lub umowne postanowienia stron. Elementy stosunku prawnego: Elementami - zwane są pojęcia składniki tworzące konstrukcję stosunku. Nie zawsze jednak struktura owa składa się z tych samych elementów. Strony stosunku prawnego bez stron stosunek w ogóle nie powstanie
stronami stos. mogą być wyłącznie podmioty prawa
liczba podmiotów uczestniczących w stosunku nie zawsze jest równa liczbie jego stron
stos. pr. są przynajmniej dwustronne
Uprawnienie i obowiązek nie ma konstrukcji stos. pr. w której nie wyróżnia się uprawnienia i obowiązku uprawnienie - gdy przepisy prawa lub postanowienia umowne nie nakładają na daną stronę obowiązku, lecz pozostawiają jej uznaniu wybór określonego zachowania się i w zależności od wyboru tego zachowania inna strona stosunku prawnego jest zobowiązana do odpowiedniego zachowania się obowiązek - przepis prawa przewiduje w danej sytuacji pewien nakazany albo zakazany adresatowi sposób zachowania się, a z zachowaniem odmiennym wiąże powinność zastosowania aktu przymusu państwowego strony są uprawnione i zobowiązane względem siebie równocześnie przy rozumieniu, że „nić” łącząca strony jest tylko jedna można by powiedzieć, że jedna strona jest uprawniona, a druga zobowiązana
jednej ze stron stos. pr. uprawnionej odpowiada obowiązek drugiej strony, a każdemu obowiązkowi odpowiada uprawnienie (korelacja owych elementów)
niektórzy rozumieją uprawnienie i obowiązek jako „treść” stos. pr.
Przedmiot stosunku prawnego przedmiot - to do czego jedna strona jest uprawniona, a druga zobowiązana; wszystko z powodu czego strony wchodzą w stos. pr. i co staje się obiektem ich wzajemnych praw i obowiązków
spory o przedmiot stosunku prawnego: rzecz (np. gazeta) jako przedmiot stos. pr.
rzeczy + zachowania się zachowania (zawsze) + rzeczy (niekiedy)
zachowanie jako przedmiot, a rzecz jako jedno z „określeń” przedmiotu (sama nie może wejść jako element do stos. pr.)
dwa rozumienia stos. pr.: prawny i materialny
tylko zachowania jako przedmiot stosunku zachowania stron mogą przebierać różną postać:
przedmiotem upr. i obw. jest czynienie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz