Podstawowe elementy stosunku obligacyjnego.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe elementy stosunku obligacyjnego. - strona 1 Podstawowe elementy stosunku obligacyjnego. - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowe elementy stosunku obligacyjnego .
3 elementy: Ad. a. Podmiot. Stosunki obligacyjne są dwustronne, ale mogą być wielopodmiotowe. Wyjątkiem umowa spółki - stosunek wielostronny, każdy wspólnik jest stroną. Należy też odróżnić strony od pełnomocnika (nie jest stroną, tylko działa w jej imieniu).
Dwie grupy podmiotów:
- mające status strony
- inne podmioty (474, np. pełnomocnik).
W prawie polskim nie ma zasady osobistego wykonania zobowiązania, mogą pojawić się inni wykonawcy.
Trzeba też odróżnić stosunek wewnętrzny od stosunku zewnętrznego, ta konstrukcja występuje, gdy po jednej stronie jest kilka podmiotów.
W D₁ D₂ Ad. b. Przedmiot stosunku obligacyjnego , zachowanie się dłużnika, czyli świadczenie (Leistung). Przy czym przedmiot zobowiązania (świadczenie) trzeba odróżnić od przedmiotu świadczenia, czyli obiektu, na którym dane zachowanie się koncentruje.
W
D Np. sprzedaż:
Przedmiotem świadczenia konkretny samochód.
Przedmiotem zobowiązania świadczenie (wydanie rzeczy i zapłata).
Istnieją typy świadczeń, które nie mają obiektu (przedmiotu świadczenia)- np. nauka języka obcego.
Zobowiązanie jest niepodzielne, gdy obiekt jest niepodzielny; a podzielne, gdy obiekt również jest podzielny.
Ad. c. Uprawnienia i obowiązki. Układają się symetrycznie lub niesymetrycznie.
W D
D W W zakresie niektórych uprawnień strona jest wierzycielem, w zakresie niektórych obowiązków jest dłużnikiem.
Wiązka uprawnień wynikających ze stosunku obligacyjnego to prawo podmiotowe!! Umowa  stosunek obligacyjny (uprawnienia i obowiązki)  prawo podmiotowe  ROSZCZENIE (konkretyzacja prawa podmiotowego):
Żądanie od konkretnego dłużnika, konkretnego zachowania się, w konkretnych okolicznościach.
Zdarzenie prawne wyprzedza stosunek cywilnoprawny.
Prof. Radwański eliminuje ten element; wg prof. Bączyka jest potrzebny
podmioty
treść
=
Uprawnienia
obowiązki
Przedmiot= świadczenie
c
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz