wstęp do prawoznawstwa - streszczenie książki ?Wstęp do prawoznawstwa? Józef Nowacki i Zygmunt Tobor

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1883
Wyświetleń: 6230
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wstęp do prawoznawstwa - streszczenie książki ?Wstęp do prawoznawstwa? Józef Nowacki i Zygmunt Tobor - strona 1 wstęp do prawoznawstwa - streszczenie książki ?Wstęp do prawoznawstwa? Józef Nowacki i Zygmunt Tobor - strona 2 wstęp do prawoznawstwa - streszczenie książki ?Wstęp do prawoznawstwa? Józef Nowacki i Zygmunt Tobor - strona 3

Fragment notatki:

W następnej kolejności charakteryzowana została nieważność, uprawnienia i kompetencje oraz adresaci przepisów prawa, rodzaje przepisów prawa i bardzo wiele innych definicji pojawiających się obowiązkowo na każdym egzaminie ze wstępu do prawoznawstwa. W notatce wyjaśniono różnicę między przepisem prawnym a normą prawną, opisano strukturę normy prawnej. Opracowanie przyjmuje systematykę streszczanej książki, wyraźnie oddziela kolejne rozdziały i podrozdziały. Notatka została opracowana w bardzo profesjonalny sposób. Notatka streszczenie książki Józefa Nowackiego i Zygmunta Tabora okaże się pomocne dla wszystkich studentów zmagających się z egzaminem wstęp do prawoznawstwa, którym brakuje czasu na przeczytanie zadanej lektury. Jednak również studenci, którzy książkę przeczytali mogą skorzystać z notatki do powtórki, ponieważ bardzo fajnie wyłapuje ona najważniejsze informacje zawarte w książce.

Wstęp do prawoznawstwa
(na podstawie „Wstęp do prawoznawstwa”
Józef Nowacki i Zygmunt Tobor)
Wstęp
ZDANIE: oznajmujące <- zdania, którym przysługuje wartość logiczna (np. Jan jest prawnikiem.)
pytające (np. Czy ten autobus jedzie do Katowic?)
rozkazujące (np. Wyjdź!)
Zdanie w sensie logicznym wyraża sąd, tzn. jakąś myśl odnoszącą się w sposób sprawozdawczy do jakiegoś stanu rzeczy; jednoznacznie stwierdza, na gruncie danego języka, iż tak a tak jest albo że tak a tak nie jest (Ziembiński). Dyrektywy i oceny - wypowiedzi nie mające wartości logicznej.
DYREKTYWY:
normy -> (akty oddziaływań
przepisy -> stanowczych)
zasady
reguły
wskazówki
rady
zalecenia
sugestie
Wszystkie te dyrektywy to skonwencjonalizowane akty werbalne (słowne) wpływające na zachowanie ludzi.
OCENY
zasadnicze (właściwe, samoistne) - oceniamy dany przedmiot „dla niego samego”, bez względu na jego relację do innych przedmiotów. (np. Ta książka jest bardzo ciekawa.)
instrumentalne (celowościowe, utylitarne) - oceniamy dany przedmiot jako „dobry środek”, „środek do dobrego”, „dobry środek do dobrego” czy też ze względu na skutki jakie powoduje. (np. To opracowanie nie przyda Ci się do egzaminu z logiki.)
Oceny wyrażają naszą aprobatę lub dezaprobatę pewnego stanu rzeczy.
Wypowiedź jest fałszywa lub prawdziwa, jeśli opisuje jakiś stan rzeczy, zgodnie (niezgodnie) z rzeczywistością. Jeżeli jakaś wypowiedź niczego nie opisuje, ale wyraża jedynie naszą aprobatę lub dezaprobatę, to kwalifikować jej w kategoriach prawdy lub fałszu nie możemy. Stąd też zarówno oceny, jak i normy należą do klasy wypowiedzi nonkognitywnych, czyli takich, które nie mają wartości poznawczej.
Rozdział pierwszy
I. PRZEPISY PRAWA są ustanawiane mocą tzw. generalnych normatywnych aktów prawnych (np. konstytucja, ustawy)
są wypowiedziami językowymi „zastanymi” przez nas w tekstach ustaw i innych aktów prawnych
to jednostki redakcyjne aktu prawotwórczego to zdaniokształtne zwroty językowe wskazujące bądź narzucające sposób postępowania (czyli reguły postępowania), formalnie wyodrębnione w tekście prawnym jako artykuł, paragraf, ustęp lub jako zdaniokształtne fragmenty artykułu, paragrafu lub ustępu.
każdy przepis prawa jest regułą zachowania
Artykuły, paragrafy, punkty, litery - jednostki redakcyjne (systematyzacyjne) aktu prawnego. Formułowanie przepisów prawa:
POPRZEDNIK NASTĘPNIK
- wymienia, wskazuje lub - ustala skutki prawne, jakie określa „okoliczności”, które powinny być związane ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz