Zdarzenie prawne podział - strona 142

Koszty - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Izabela Emerling
 • Rachunek wyników
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1134

z uwzględnieniem wyników zdarzeń nadzwyczajnych oraz obowiązkowych obciążeń. Wynik finansowy jest elementem...

Prawo - notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1330

się w określony sposób Podział roszczeń (ze względu na): charakter obowiązku: roszczenia o działanie (zwrot długu...

Mikro i makro ekonomia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marta Dolecka
 • Ekonomia
Pobrań: 588
Wyświetleń: 4802

wytwarzania (produkcję) dóbr i usług, ich podział, wymianę i konsumpcję. Środki zaspakajania potrzeb dzielimy...

Współpraca prawnika i ekonomisty

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1260

1. PROFESJE PRAWNICZE W POLSCE Podział klasycznych profesji prawniczych: a) zawody związane...

Rodzaje stosunku pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1029

charakter(art. 11 KP). Zdaniem dr Piątkowskiego podział na umowne i pozaumowne stosunki pracy jest podziałem...