Wykład - Międzynarodowa ochrona środowiska naturalnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Międzynarodowa ochrona środowiska naturalnego - strona 1

Fragment notatki:

Międzynarodowa ochrona środowiska naturalnego
Od dłuższego czasu ochrona środowiska człowieka stała się przedmiotem poważnego zainteresowania nie tylko świata nauki, lecz również prawa międzynarodowego. Powodem tego zainteresowania jest degradacja środowiska człowieka, przybierająca coraz większe i niepokojące rozmiary. Rozwiązywanie problemów związanych z tą chroną na szczeblu poszczególnych państw okazało się wielce niewystarczające. Obecnie wiele z tych problemów stało się przedmiotem poważnej międzynarodowej troski. Zanieczyszczenie powietrza i mórz, globalne cieplenie, zanik warstwy ozonowej, niebezpieczeństwo skażenia substancjami radioaktywnymi, zagrożenie wielu gatunków fauny musiało wywołać reakcję społeczności międzynarodowej w kierunku radykalnej ochrony środowiska, tj. podjęcia skutecznych środków tej ochrony. Niezbędna okazała się współpraca państw w tym zakresie, choćby z tego powodu, że powstające zanieczyszczenia na terytorium jednego państwa mają często poważny wpływ na terytorium innych państw. Alarm podniesiony przez świat nauki w przedmiocie degradacji środowiska ludzkiego w związku z serią katastrof ekologicznych (np. zatonięcie statku Torrey Canyon w 1967 r., wybuch w elektrowni atomowej w Czarnobylu w 1986 r.) stał się dodatkowym impulsem do podjęcia przez społeczność międzynarodową odpowiednich regulacji prawnych.
Prawo międzynarodowe jest podstawowym narzędziem ochrony środowiska w skali międzynarodowej. Ochrona ta obejmuje już nie tylko powietrze, wodę i glebę, ale także np. warunki mieszkaniowe, ochronę przed hałasem czy środowisko kulturalne. Gwałtowny i niekontrolowany rozwój gospodarczy wielu państw jest jedną z przyczyn postępującej degradacji naturalnego środowiska człowieka. Środowisko to było i jest nadal wykorzystywane przez niego instrumentalnie z myślą o zaspokojeniu życiowych potrzeb tylko jednego pokolenia. Porzucono więc koncepcję głoszącą, że degradacja środowiska jest naturalną konsekwencją postępującej industrializacji świata. Biosfera nie zna granic i ta jednostka ekosystemu nadaje międzynarodowemu prawu ochrony środowiska charakter szczególny.
Zasady:
zasady ogólne, które są ekstrapolacją ogólnych zasad prawa międzynarodowego:
zasada dobrego sąsiedztwa,
zakaz nadużycia prawa,
Zasady szczegółowe dysponowania i użytkowania środowiska naturalnego w świetle prawa międzynarodowego są następujące:
obowiązek współpracy w dziedzinie środowiska między państwami,
zasada racjonalności i słuszności stosowana do użytkowania i podziału korzyści,
obowiązek informowania i konsultacji z państwami, z którymi dzielone są zasoby, w sprawie wszelkich działali wpływających na ich stan normalny,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz