Zawołanie - strona 4

Teologia fundamentalna - cuda

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1043

zawołanie. W przekładach greckich EKKLESIA= kahal. Po niewoli popularna nazwa SYNAGOGE z tłumaczenia hebr...

Pojęcie kultury organizacyjnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1274

, skróty myślowe, żargon, specyficzny styl komunikowania się, hasła, zawołania, przydomki, przezwiska...

Podstawowe pojęcia genealogii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

do rozwoju zawołań i herbów, które w końcu stały się podstawowym elementem kształtującym więź wspólnoty...

Ewangelia świętego Mateusza - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1407

również w pogańskim świecie. Eklezjologia Mateusza gr. ekklesia - zwołanie en + kaleo = przywołać, zwołać, zawołać...

Prycypat, Wergiliusz - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

, że podważa wartości obywatelskie. Autor słynnego zawołania. CARPE DIEM. Nie można sprowadzać tej filozofii...

Modlitwa powszechna - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Hieronim Kaproń
 • Liturgika - sakramenty
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3654

, aż do zawołania Amen po doksologii. Chociaż odmawia ja sam celebrans jest modlitwą całego zgromadzenia...

Historia myśli ekonomicznej - merkantynizm

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Wojciech Giza
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1204

SIĘ DO TEGO CO ONI ROBIĄ - to idea, która tkwi w tym haśle fizjokratów. Hasło to stało się głównym zawołaniem liberalizmu...

Dzieje wymiaru sprawiedliwości

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 336
Wyświetleń: 20587

okoliczności nazywane były DYLACJAMI, np. choroba, zawołanie księdza. Sprawa większej rangi; „pro maiore...