Zawołanie

Historia państwa i prawa polskiego - szlachta

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

, a jako dziedziczne stały się wieku następnym. Zawołania - używano przede wszystkim przy skrzykiwaniu się rodu...

Funkcje i celowość cudu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

nie można traktować jako zjawiska, które jest na zawołanie, że można by go powtórzyć w warunkach laboratoryjnych...

Stany społeczne

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

i mającym wspólne zawołanie. Z biegiem czasu w coraz większym stopniu zamykały się, by ich przywileje...

Wykład o behawioryzmie

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 826

zachodzących w środowisku z określonymi zachowaniami. Na przykład, psy przybiegają na zawołanie...

Konspekt lekcji zajęć ruchowych w przedszkolu

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Gry i zabawy ruchowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3346

się w różnych kierunkach, spacerują, biegają. Na sygnał oraz zawołanie „dzieci do domu” - wracają. 4` X X X X X...

Opis szlachty i chłopów polskich

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

, a jako dziedziczne stały się wieku następnym. Zawołania - używano przede wszystkim przy skrzykiwaniu się rodu...

Dyplomatyka, heraldyka, paleografia, sfragistyka

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 910
Wyświetleń: 4375

herb polski od zachodnioeuropejskiego, było zawołanie, czyli proklama (proclamatio), którą omówimy...

Etyka reklamy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

prawdziwości, a także zasada wyra¬żająca się w zawołaniu: po pierwsze - nie szkodzie, stosowana w medycynie...