Prycypat, Wergiliusz - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prycypat, Wergiliusz - wykład - strona 1 Prycypat, Wergiliusz - wykład - strona 2 Prycypat, Wergiliusz - wykład - strona 3

Fragment notatki:

27 X 2010 Doktryny polityczno-prawne Wykład 4.
Pryncypat Przechodzimy do kształtowania się myśli politycznej pryncypatu. Możliwe, że już od reform Grakchów w Rzymie stopniowo dojrzewają warunki do przełomu. Do przekształcenia ustroju państwa miasta w ustrój zdolny do nadzorowania imperium. Jest to cykl zdarzeń. Słynna uchwała senatu z 27 roku, która ma wszelkie cechy doktrynalne. Tytuły, urzędy, które przejmuje PRINCEPS. Nowy ustrój; fasada republiki i pierwszy w narodzie rzymskim. Niesamowicie szerokie uprawnienia władcy. Oktawian August wykorzystuje z ogromną zręcznością i dużym taktem możliwości jakie daje mu uchwała senatu, umacniając swoją władzę, jednocześnie nie popełniając harakiri w stylu swojego poprzednika. Ma wśród swoich najbliższych doradców sporo wybitnych postaci. Wergiliusz Autor Eneidy. Przenosi na grunt literacki pewne ustalenia nauki greckiej. Typową dla inteligencji greckiej myśl przenosi na warstwę rzymską. Oktawian August wywodzi się z rodu Cezara. Eneasz bohater wojny trojańskiej to jeden z pierwszych przedstawicieli rodu, dawny mieszkaniec Troi. Wątki Homerowej tradycji łączone są z tradycją rzymską. Ród ten podniesie Rzym do rangi imperium światowego. Dzieło to sławi imperium kosmopolitycznego. Rzym właśnie poprzez ten instrument dąży do pokoju światowego. PAX ROMANA jako cel ostateczny, tak kluczowy, że trzeba do niego zmierzać, tak w drodze podboju jak i metodami pokojowymi. Wergiliusz wysuwa metody pokojowe na plan pierwszy. Supremacja Rzymu motywem przewodnim. Rzymianie wysoko wynieśli idee obywatelskie. Już w czasach Cycerona mówiono o wspaniałych przodkach. Już wtedy można mieć wątpliwości czy ten ideał istniał, ale czerpano przykłady, pokrywano je brązem i miały świecić dla przyszłych pokoleń. Wergiliusz korzysta z tego wzorca kiedy mówi o nadchodzącym wieku złotym.
Horacy Kolejny przedstawiciel tej wysokiej klasy społecznej. Epikurejczyk. Epikureizm nie był w Rzymie popularny, Cyceron m.in. krytykował ten prąd wskazując, że podważa wartości obywatelskie. Autor słynnego zawołania. CARPE DIEM. Nie można sprowadzać tej filozofii do życia dla użycia. Życie dla życia spokojnego, godnego, w rozsądnym dystansie do napięć nas otaczających. Horacy w swoich utworach mówi; słodko i zaszczytnie jest umrzeć dla ojczyzny co przecież się kłóci z myślą Epikura. Podkreśla także szacunek dla praw. Podstawę ładu społecznego ma być nie tyle lęk przed karaniem co obawa przed niesprawiedliwością. Owidiusz Liczne opracowania poetyckie. Przewija się motyw polityczny. Metamorfoza. Utwór który ilustruje przechodzenie od jednego etapu w życiu przyrody do innego. To samo widzimy w życiu społeczeństw. Też widzimy ewolucję. U Owidiusza ta ewolucja społeczne idzie w złym kierunku. Pesymistyczna obserwacja, że wszystko zmienia się na gorsze. W pewnym momencie jest powstrzymana bo pojawiają się osobowości które odbudują Rzym i przywrócą wiek złoty.

(…)

… wszystkie narody europejskiej czy jest to niewielkie dzieło. Czy takim okresem jest czas kiedy powstają języki narodowe. Rozwój sztuki wojennej jest tak mało znaczący? Wojna niesie przecież postęp. Magna Charta Libertatum na wyspach i wiele innych. Wczesne średniowiecze to okres kiedy literatura nie osiąga wyżyn antyku, ale obiega dwory miasta jest szerzona przez bardów etc. Głosi się wieści o rycerzach okrągłego…
… które odbudują Rzym i przywrócą wiek złoty. Tacyt
Znakomita prezentacja dziejów Rzymskich. Obok niego występuje jeszcze jeden… Ilustracja złożonych warunków kształtowania pryncypatu za Kaliguli, Neron, dekadencja władców osiąga optimum.
Stoicyzm rzymski. Seneka
W sensie filozoficznym, moralnym jest znakomitym okresem. Seneka. Niesłychana głębia moralna analizy politycznej. Seneka wywodzi się z Seneków hiszpańskich z terenów Kordoby. Niefortunny wychowawca Nerona. Seneka był trzymany blisko dworu Nerona i tam dopełnił żywota. Neron był cynicznym władcą moralnie niszczącym społeczeństwo. Seneka póki mógł starał się ratować obraz Nerona. Rozważania typowe dla stoicyzmu. Panteizm. Jedno bóstwo obejmujące wszystko. My też jesteśmy cząstką bóstwa i stąd wynikają nasze obowiązki moralne. Kontynuator stoików…
… do ubóstwa. Kontynuatorem Klement Aleksandryjski który modyfikuje wywody swoje mistrza. Wskazywał, że oddawanie cesarzowi co cesarskie nie może stanowić przeszkody w oddawaniu bogu co boskie. Na przełomie II i III wieku coraz częstsze są odruchy buntu wobec państwa rzymskiego. Rozróżnienie co jest wiarą a co jest wiedzą. Kolejny etap. Chrześcijaństwo od edyktu mediolańskiego, który dopuszcza swobodne…
…. Nie jest to tak jak wcześniej narzędzie mówiące. Jest to istota tak jak wolny wyposażona w dusze i odpowiedzialność i w relacjach z nimi należy odpowiadać za czyny. Jest on jedynie w określonej sytuacji prawnej uznany za kogoś bez uprawnień. Rzym w istocie rzeczy był modelem wspólnoty wszechludzkiej. Państwo to jest wspólnotą uniwersalną. Seneka powtarza frazę Arystotelesa. Sprawiedliwość dystrybutywna. Seneka do tego dodaje…
…. W istocie rzeczy ten funkcjonalny podział który maił usprawnić administrowanie był faktycznym wyodrębnieniem nowego podmiotu. Od samego początku. Od oczątku wieku V Bizancjum dysponowało korzystniejszymi warunkami geograficznymi. Gdzie ulokowano stolicę Konstantynopol. Cieśnina Bosfor skrzyżowanie szlaków we wszystkich kierunkach. Był to naturalny instrument gromadzenia bogactw. Przez szereg stuleci…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz