Rozwój myśli chrześcijańskiej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój myśli chrześcijańskiej-opracowanie  - strona 1 Rozwój myśli chrześcijańskiej-opracowanie  - strona 2

Fragment notatki:

ROZWÓJ MYŚLI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
gnostycyzm - radykalne chrześcijaństwo, odrzucenie wszystkiego co materialne, także tego co stworzył człowiek, czyli np. państwo, bóg to czysta duchowość
walka z gnostykami - wypracowana zostaje pozytywna wizja Imperium Rzymskiego, przyjmuje się że Bóg tworzy państwa dla pogan, aby zapewnić ład i porządek doczesny, by poganie nie kierujący się moralnością chrześcijańską nie pozjadali się jak ryby
SZKOŁA ALEKSANDRYJSKA - II WIEK
próba pogodzenia chrześcijaństwa z filozofią grecką
idealny chrześcijanin zaczyna przypominać stoika - wolny od wzruszeń, pokus życia społecznego, ma jedynie pragnąć miłości bożej i prawdy
Klemens Aleksandryjski dokonuje interpretacji Ewangelii, uznaje, że stan majątkowy nie ma wartości dla człowieka (nie ma znaczenia), liczą się cechy charakteru i zachowanie człowieka
III WIEK
kościół akceptuje zajmowanie stanowisk państwowych przez chrześcijan
Tertulian - „Rzym został stworzony przez Boga nie przez Szatana”
chrześcijanin może brać udział w obrzędach pogańskich, tyle że dla szacunku do dziale bożego, a nie dla bałwanów
CHRYSTIANIZACJA - Edykt Mediolański 313 r.
religią rzymską chrześcijaństwo - Konstantyn Wielki jest uważany za pierwszego chrześcijańskiego cesarza, sam mówi o sobie że jest chrześcijaninem
teoria imperialna - twórcą Euzebiusz z Cezarei - cesarz jest namiestnikiem boga na ziemi, równy apostołom i biskupom, jego misją jest szerzenie chrześcijaństwa
uniwersalizm rzymski - uniwersalizm chrześcijanki
cesarz przestaje być traktowany jako nóg, ale zachowuje pełnię władzy doczesnej, cesarz rozszerza swa władzę na kościół, zwołuje synody biskupów, uczestniczy w interpretacji Słowa Bożego a praktyce je narzuca
RÓŻNICE MIĘDZY ANTYKIEM A CHRZEŚCIJAŃSTWEM
melancholia - antyk; Nowy Testament z tym zrywa - estetyczne nastawienie do świata, do życia; antyk był przesiąknięty melancholią
etyka indywidualistyczna - w chrześcijaństwie liczy się człowiek, u greków człowiek jako obywatel
stoicyzm - podstawowy kierunek z którego czerpie się chrześcijaństwo
państwo - wszelka władza pochodzi od boga, państwo jest po to, by ludzie nie pożerali się nawzajem jak ryby
gdyby nie nasza grzeszna natura władza i państwo nie byłyby potrzebne (według chrześcijaństwa)
państwo ma wymierzać sprawiedliwość
uniwersalny charakter pewnych reguł, np. miłość, przebaczanie - przestrzegają ich zarówno chrześcijanie jak i poganie - dla św. Pawła jest to prawo natury, czasami człowiek z tego czy innego względu je łamie, dlatego potrzebne jest prawo państwowe
stoicy - człowiek mądry jest wolny, stoicki spokój i rozum są do tego potrzebne, dla św. Pawła do osiągnięcia wolności potrzebna jest wiara i odwaga, wolnym jest tylko ten kto ma wiarę i odwagę
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz