Modlitwa powszechna - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3654
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modlitwa powszechna - opracowanie - strona 1 Modlitwa powszechna - opracowanie - strona 2 Modlitwa powszechna - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:


Modlitwa powszechna Wezwania nawiązują do skutków sakramentu bierzmowania mają związek apostolstwem w kościele.
Szczytem inicjacji jest Eucharystia ( nie odmawia się CREDO)
Przyniesienie darów ofiarnych do ołtarza tylko te które są potrzebne do ofiary. -Błogosławieństwo- rozbudowana forma np. potrójne wezwanie do każdej z osób Trójcy.
- może być gestem wyciągniętych dłoni
- kończy obrzęd Mszy Świętej
- Bp- 3 znakami krzyża błogosławi - prezbiter i diakon- błogosławi 1 znakiem krzyża
Liturgia Eucharystyczna Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystyczna to dwie główne części Mszy, ale stanowią one całość. Nie wolno ich traktować jakby były oddzielne. Ścisłe ich połączenie ze sobą ma swoje źródło w starożytnym rycie zawierania przymierza. Nawiązanie do tego zwyczaju odnajdujemy również w opisie zawarcia przymierza z Abrahamem (Rdz 15) oraz z Izraelitami na pustyni (Wj 24). Bóg poprzez ST wykorzystał istniejące zwyczaje znane w kulturze więź między nimi. Podjął to również sam Jezus. Głosił najpierw nowe wieczne przymierze, a następnie zawarł je przez krew przelana na krzyżu. Dlatego można powiedzieć, że Kościół apostolski przyjął ja bez wahania. Składa się ona z następujących części:
przygotowanie darów
modlitwa eucharystyczna
obrzędy komunii
przygotowanie darów Eucharystii. Dawniej ta część nazywała się ofiarowaniem. Ofiarowanie to nazwa, którą wprowadził sobór trydencki - mszał Piusa V. Nazwa nie jest najszczęśliwsza gdyż mogłaby sugerować iż właściwe ofiarowanie darów następuje w tym właśnie momencie. Wg teologii posoborowej dokonanie ofiary Jezusa ma miejsce podczas modlitwy Eucharystycznej (kiedy w sposób substancjalny dokonuje się przeistoczenie). Od SW II ta część nazywa się przygotowanie darów (preparatio denorum?). Znakiem rozpoczęcia nowej liturgii jest zmiana miejsca (teraz głównym miejscem wydarzeń staje się ołtarz). Elementy składowe:
modlitwy błogosławienia chleba i wina
tzw. apologia (odmawia ją kapłan - w ciszy)
może być (nie musi) - okadzenie
obmycie rąk
wezwanie do modlitwy
modlitwa nad darami
W pierwszych wiekach wszystkie dary od początku były na jednym stole (nie wnoszono ich podczas liturgii). Jednak od ok. II - III w. są już dokumenty opisujące procesje z darami (specjalna forma przynoszenia darów na ołtarz) - pisał o tym choćby św. Justyn Męczennik.. Wraz z darami, które służyły Eucharystii przynoszono również dary dla potrzebujących. Dary te wymienia wielu pisarzy starożytności, choćby Cyprian (III w.), Augustyn. Obok chleba i wina składano: produkty spożywcze takie jak ser, olej, oliwki, winogrona, owoce, ryby, kwiaty. Miejsce składania darów też było różne. Na terenie Galii składano je w zakrystii, w Afryce składano je u stóp ołtarza, w Rzymie oddawano je celebransowi, który po zakończeniu liturgii rozdawał je potrzebującym. Przełom IX/X wieku to zanik procesji z darami. Mimo iż wszystkie synody bardzo mocno nawiązywały do tego znaku. Powoli zaniechano składania darów naturalny (były składane tylko podczas wyjątkowych okazji). Wśród przyczyn zaniechania procesji było to, że wprowadzono chleb niekwaszony (biały). Używanie tego przaśnego chleba stało się obowiązujące od ok. XI (wówczas też powstały odpowiednie przepisy jak taki chleb wypiekać). Od ok. XII wieku hostii dla wiernych jest w kształcie małego krążka (dla kapłanów nieco większa). W jakimś sensie przyczyną zaniknięcia tej procesji było ... Wreszcie przyczyna prozaiczna - zaczęto zastępować dary natury pieniędzmi. W Polsce procesje przetrwały

(…)

…. Modlitwa Eucharystyczna. Stanowi centrum i szczyt każdej Mszy Świętej. Jej treścią jest dziękczynienie za historię zbawienia, za dzieło Jezusa itd. Ta modlitwa trwa od prefacji, aż do zawołania Amen po doksologii. Chociaż odmawia ja sam celebrans jest modlitwą całego zgromadzenia. Podczas niej wierni stoją (wyjątek: słowa ustanowienia, kiedy wierni klęczą). Prawdopodobnie jej pierwowzorem jest hebrajska…
…, prosta i przejrzysta w budowie. Tekst tej modlitwy dopracowany stylistycznie dopiero po Wat. II oparty jest na starożytnej modlitwie eucharystycznej z II/III w. zamieszczoną w Tradycji Apostolskiej św. Hipolita. Ma własną prefację, która jest streszczeniem historii zbawienia. Może być używana w dni powszednie (zaleca się wtedy). Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło Twojej świętości...
Trzecia - niekiedy…
…. przez spożycie z kielicha, przez łyżeczkę lub rurkę. Na zachodzie Komunia święta pod dwiema postaciami utrzymywała się aż do wieku XII. Mimo, że była to praktyka powszechna nie była to praktyka bezwzględna (np. dzieciom podawano Komunie pod postacią wina, a chorym pod postacią chleba - tu względy mogły być czysto praktyczne, ale podczas epidemii był to także problem higieny). Sobór w Konstancji (1415) znosi…
… w Kościele zach. Przyjął się sposób przyjmowania jej klęcząc. Obecnie najnowszy dok. Konferencji episkopatu - zachęca się, aby przyjęcie Komunii miało miejsce w sposób procesyjny. Dziękczynienie po Komunii: Po przyjęciu Komunii Św. Przez wszystkich zaleca się wspólnotowe dziękczynienie (musi być czas - moment na dziękczynienia). Wprawdzie przed soborowe mszały milczą na ten temat (po Mszy ludzie zostawali…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz