Eucharystia - Ostatnia Wieczerza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Eucharystia - Ostatnia Wieczerza - strona 1 Eucharystia - Ostatnia Wieczerza - strona 2

Fragment notatki:


Eucharystia Msza święta jest sercem całej liturgii i wypływa z niej moc Rozwój historyczny - Ostatnia Wieczerza -Jezusowe słowa zapisali synoptycy i św. Paweł -nie ma opisu Eucharystii u Jana -słowa podane przez Ew. zawierają trzy istotne obrzędy Mszy świętej
przygotowanie darów modlitwa Eucharystyczna ,, Dzięki czyni , błogosławi,,
obrzędy komunijne ,, łamał i podawał uczniom,,
- Msza św. : jest to ofiara krzyża ( słowa ustanowienia)
- W tych słowach jest aluzja do męki ( osobno ciało, osobo krew)
-podczas Wieczerzy w Wielki Czwartek następuje śmierć duchowa przed dzień liturgii Paschalnej Kościół zbiegiem wieków do momentu ustanowionych przez Jezusa dodano oprawę modlitewną z uczt żydowskich , nabożeństw synagogalnych.
Ustanowienie Eucharystii podczas uczty Paschalnej nakreśliło pewne ramy dla nabożeństwa chrześcijańskiego. U Izraelitów kończyła się uczta Paschalna modlitwą dłuższą HAGGADĄ.
Treścią tej modlitwy było przypomnienie wielkich dzieł które Bóg dokonał w historii oraz składanie za nie dziękczynienia. Hagadę zamieniona na Kanon Rzymski - modlitwę Eucharystyczną - wspomnienie dzieł których Bóg dokonał
- dziękczynienie za nie
U początku II wieku ( Pliniusz Młodszy) chrześcijanie w niedziele gromadzili się dwu krotnie na modlitwie. 2 nabożeństwa
- Synagoga- słuchano i rozważano Słowo Boga
- w domach na nabożeństwach Eucharystycznych
Św. Justyn mówi że II połowa II wieku nabożeństwa połączono W Synagodze :
Czytano fragment Pisma Świętego, wygłaszano homilie, śpiewano Psalmy i Hymny, odmawiano wspólnie modlitwy, pocałunek pokoju i zgody, zbierano ofiary i składkę na potrzeby biednych.
Najstarszy opis liturgii Mszalny to KANON HIPOLITS RZYMSKIEGO ( 235 r)
Uzupełniona modlitwa składa się :
- podstawą do opracowania drugiej modlitwy Eucharystycznej. Początkowo nie było jednego wzorca sprawowania Mszy tzw. Okres swobodnej twórczości.
Powstawać zaczęły wzorce jako tekst do modlitwy. Jeden z najstarszych tak zachowanych tekstów pochodzi z Rzymu z IV wieku Kanon o Sakramentach św. Ambrożego (IV wiek)
Od IV wieku w Rzymskich Bazylikach wprowadzono nowe eleaty - procesje: na wejście, procesje z darami, Komunie świętą - scholie: ubogacające modlitwę
- szaty: oznaki władzy, funkcji
VII- IX wiek- Msza Rzymsko- Gallikańska tam powstał owoc reformy Karolińskiej. Do pewnych prostych rytów Rzymskich dodano rozbudowane z Gali tzw. Przygotowawcze: ( przyniesienie darów, chleba, wina, wody do ołtarza) oraz komunijne.


(…)

…) oraz komunijne.
XIII/ XV w. nastąpiła rozbudowa kanonu nad darami wykonywał kapłan znak krzyża nad darami. Około 1200 roku w Paryżu wprowadzono podniesienie Hostii.
XIII wprowadzono dzwonienie dzwoneczkami.
Koniec XIV wprowadzono przyklęknięcie. Pojawiło się co raz więcej znaków że stawały się mało czytelne. Tak aż do XVI wieku Sobór Trydencki 1545-1563 -zaczęto porządkować liturgie
-rubrycystyka- nowa dziedzina (zamieszono przepisy jak należy wykonywać każdą czynność)
-nowe księgi Mszalne ( Piusa V 1570 Mszał) przerwał do Soboru Watykańskiego II -wprowadzenie w życie -pilność uwagi na wierność rubryką - przyniósł ujednolicenie liturgii!!!!
Od baroku wchodzi przepych do liturgii: Elementy muzyczne, koncerty, opracowania Mszy Sobór Watykański II na nowo podejmuje reformę liturgii Mszy 1963-65 Uporządkowanie liturgii, wydano wszystkie księgi liturgiczne oraz Msza, lekcjonarz
Nazwy Mszy Świętej
- łamanie chleba- biblijne ,,FRACTIO PANIS,, ŁK 24, Dz Didache- nauka 12 Apostołów, Ignacy Antiocheński, Augustyn
-Wieczerza Pańska- CENA DOMINI
-Eucharystia-. Dziękczynienie wskazuje na charakter Mszy pojawia się w końcu I wieku
W Didache u Justyna Cypriana
-ofiara- SACRIFICIUM- III wiek Cyprian, Augustyn…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz