Lista najważniejszych publikacji dotyczących Wacława Potockiego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lista najważniejszych publikacji dotyczących Wacława Potockiego - strona 1 Lista najważniejszych publikacji dotyczących Wacława Potockiego - strona 2

Fragment notatki:

Lista ważniejszych publikacji dotyczących Potockiego:
Leszek Kukulski, Prolegomena filologiczne do twórczości Wacława Potockiego, Wrocław 1962.
Maria Otermanówna, „Periody” Wacława Potockiego a „Treny” Jana Kochanowskiego, Katowice 1965.
Jan Malicki, Słowa i rzeczy. Twórczość Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej, Katowice 1980.
Stanisław Szczęsny, „Ogród” Wacława Potockiego: epicka całość, malowidło świata, „Ogród” 1992, nr 1.
Jan Malicki, Pisał się z Potoka. Studium o Wacławie Potockim w trzechsetną rocznicę śmierci, Katowice 1996.
Mirosława Hanusiewicz, O człowieku cielesnym w poezji religijnej Wacława Potockiego [w:] Religijność literatury polskiego baroku, red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz, Lublin 1995.
Potocki (1621-1696). Materiały z konferencji naukowej. W 300-lecie śmierci poety, Kraków 4-7 listopada 1996, red. W. Walecki, Kraków 1998.
Krzysztof Obremski, Myśl antropologiczna i wyobraźnia. „Ogród  fraszek” i „Moralia” Wacława Potockiego, „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 2.
Jadwiga Kotarska, Dignitas humana w twórczości Wacława Potockiego [w:] taż, Theatrum mundi. Ze studiów nad poezją staropolską, Gdańsk 1998.
„Roczniki Humanistyczne” t. 49, z. 1 (2001): Wacław Potocki. Tom zawiera artykuły:
Alina NOWICKA-JEŻOWA, “Inwentarz podgórskich majętności”, czyli wiersze Wacława Potockiego o kondycji ziemiańskiej Marek PREJS, Interpretacja cyklu „Pieśni albo Treny od wiosny, lata, jesieni, zimy” wobec tradycji czarnoleskiej Mirosława HANUSIEWICZ, Bóg w świecie z ciała i krwi. Słowo biblijne w „Pieśniach nabożnych” Wacława Potockiego Tomasz CHACHULSKI, Z białego pola. Wacława Potockiego „Człowiek igrzysko Boże” Estera LASOCIŃSKA, Period XV - stoicyzm łużnieńskiego poety Dorota GOSTYŃSKA, O pożytkach liczenia jaj. Interpretacja epigramatu Wacława Potockiego „Sofista” Janusz S. GRUCHAŁA, Uwagi o lekturze „Moraliów” Radosław GRZEŚKOWIAK, Śmierć i narodziny: paradoksy spotkania. Trzy epitafia Wacława Potockiego Adam KARPIŃSKI, Epicko-panegiryczne poematy Wacława Potockiego. Problem gatunku na przykładzie Muzy polskiej Roman KRZYWY, „Sposób zawołanych hetmanów...”. Mowa Chodkiewicza z IV księgi „Wojny chocimskiej” Wacława Potockiego - konstrukcja, zaplecze inwencyjne, wymowa ideowa 
Wiesław Pawlak, „Paradoxa theologica” Wacława Potockiego wobec kaznodziejskich „nowin”, „Roczniki Humanistyczne” t. 50, z. 1, (2002).
Mirosława Hanusiewicz, Cykl poetycki w twórczości Wacława Potockiego [w:] Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice o polskim cyklu poetyckim, red. B. Kuczera-Chachulska, Warszawa 2004.
Agnieszka Czechowicz, Różność w rzeczach. O wyobraźni pisarskiej Wacława Potockiego

(…)

… Wacława Potockiego [w:] Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice o polskim cyklu poetyckim, red. B. Kuczera-Chachulska, Warszawa 2004.
Agnieszka Czechowicz, Różność w rzeczach. O wyobraźni pisarskiej Wacława Potockiego, Warszawa 2008.
Władysława Bryła, Wacław Potocki i jego „Ogród, ale nieplewiony”, Lublin 2009.
Krystyna Krawiec-Złotkowska, Przestrzenie Wacława Potockiego, Słupsk 2009.
Paweł Stępień…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz