Zasada proweniencji - strona 3

Sądy specjalne i quasi-sądy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 924

w zasadzie w formie procesowej, ale wykazywał odmienności od sądowego postępowania cywilnego. Postępowanie...

Surowce i ich źródła - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Ewald Świeboda
 • Źródłoznawstwo archeologiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

egzogennego czy surowiec eratyczny Badania makroskopowe - nie wystarczające do określenia proweniencji...

Protestantyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1211

niektóre jego nurty. Niekiedy nazwę p. rozciąga się na wszystkie wspólnoty o proweniencji chrześc...

Geneza ludzkiego sposobu życia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

, biologiczną proweniencję, jest niezwykle mało. Niewątpliwie powszechną instytucją jest rodzina...

Józef Baka "Poezje" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 126
Wyświetleń: 924

fragmenty tego tomu to także teksty o sakralnej proweniencji. W pierwszej części Uwag Stanisław Estreicher...

Kościół i państwo, wybór papieża-wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jacek Żurek
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

opozycji politycznej. Wyszyński popierał działalność tej opozycji, bez względu na proweniencję...