Zasada proweniencji - strona 2

Współczesne rodzaje dokumentacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Renata Karpiesiuk
Pobrań: 427
Wyświetleń: 6818

niezbędnym do prowadzenia rejestrów; zakłady ubezpieczeń na zasadach określonych w przepisach o działalności...

Prekursorzy teorii globalizacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1596

z zasadą akumulujących się korzyści i przewag. Bogaci stają się jeszcze bogatsi, a biedni...

Nauki pomocnicze historii

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3052

zasady proweniencji stosowanej w archiwach, nakazującego traktować pozostałości po archiwotwórcy...

Teoria polityki - słownik pojęć

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1288

władzy ideologiczna - opiera się na akceptacji głównych zasad organizacji społeczeństwa: panującym...

Prawo do pracy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

najczęściej wskazuje się na jego socjalistyczną proweniencję. W tym ujęciu prawo do pracy jest traktowane...

Sens ideowy pojęcia socjalizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1029

stanie się podstawą zniesienia podziałów klasowych i wyzysku oraz zrealizowania zasad sprawiedliwości...