Stylizacja, bajka ezopowa, bajka zwierzęca, bajka magiczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stylizacja, bajka ezopowa, bajka zwierzęca, bajka magiczna - strona 1 Stylizacja, bajka ezopowa, bajka zwierzęca, bajka magiczna - strona 2 Stylizacja, bajka ezopowa, bajka zwierzęca, bajka magiczna - strona 3

Fragment notatki:

Odmiany stylizacji i ich historycznoliteracka aktywność.
STYLIZACJA - ostentacyjne przekroczenie intersemiotycznej(międzysystemowej) granicy restrykcyjnej, tj. sięgnięcie po elementy i reguły konstrukcyjne na teren systeu „obcego”, przy wyeksponowaniu znamion ich proweniencji (pochodzenia), a zarazem funkcjonalnej i znaczeniowej modyfikacji w nowym kontekście. Sam fakt przekroczenia owej granicy przybiera charakter międzysystemowej konwersacji i staje się sam przez się czynnikiem znaczeniotwórczym. - wybór cudzego stylu ( traktowany jako forma, interpretacja i wizja rzeczywistości wpisana w język) i specyficznym jego przekształceniu.
Stylizacje i jej odmiany:
STYLIZACJA WŁAŚCIWA AKCEPTATYWNA:
- Tradycją dla Ksiąg pielgrzymstwa polskiego jest Biblia jest Stary jak i Nowy Testament tradycją dla powieści Kijowskiego Dziecko przez ptaka przyniesione 1968 jest romanttyczna powieść poetycka (w rodzaju Godziny myśli )
z odmian o podstawie dialektalnej np. Chłopi i Na Sklanym Podhalu
STYLIZACJA QUASI-POLEMICZNA (OKYSYMORONICZNA)
-Tradycją dla wiersza Leśmiana W przeddzień swego zmartwychwstania ( Łąka, 1920) jest wiodąca się od późnego średniowiecza pieśń paschalna i tradycja ewangelijnych apokryfów (Zwłaszcza Ewangeli Nikodema)
-Tradycją dla wiersza Nowaka Psalm wigilijny (Psalmy, 1971) jest paraliturgiczna pieśń bożonarodzeniowa i ludowa pastorałka ( np. w wersji W dzień Bożeego Narodzenia
-Tradycją dla wiersza Różewicza Cierń (Regio, 1969) jest liturgiczna tradycja modlitwy (aktu strzelistego oraz Crego)
STYLIZACJA PARODYSTYCZNA KARYKATURUJĄCA (polemiczna):
- Tradycją dla Trans-Atlantyku Gombrowicza (1953) jest staropolska literatura pamiętnikarska ( zwłaszcza gawęda szlachecka)
-Tradycję dla niektórych opowiadań Mrożka (zwłaszcza w tomie Słoń, 1957 i Wesele w Atomicach, 1959) stanowi realistyczno -obyczajowa nowela XIX-wieczna o zabarwieniu tendencyjnym.
TRAWESTACJA
-Tradycją dla Ksiąg narodu Mickiewicza jest Biblia (zwłaszcza Genesis, Exodus, Ks. Jeremiasza i pasyjne partie Ewangelii);
podobnie dla Widzenia Księdza Piotra z Dziadów-pasyjne partie Ewangelii i ostatnie rozdziały Apokalipsy;
-Tradycją utworu Słowackiego Poema Piasta Dantyszka jest Boska Komedia Dantego;
Tradycją Tristana 46 Kuncewiczowej - Tristan i Izolda.
BURLESKA NISKA
(tylko niektóre jej odmiany wykraczające poza czysto ludyczną funkcję złamania decorum:
- Tradycją dla rozmów Króla Salomona z Marchołtem Jaana z Koszyczek jest Biblia (zwłaszcza Księga Przypowieści i Eklezjastes);
należą tu na ogół wszystkie odmiany parodii sakralnej.
STYLIZACJA FINGUJĄCA WZORZEC:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz