Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 84

Finanse międzynarodowe- wykład 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Blandyna Puszer
  • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1365

) Podmioty działające w ramach ustanowionego prawa - mogące tworzyć zwyczaje międzynarodowe Możliwe efekty...

Wprowadzenie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • System prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U.05.190.1606) [zwana dalej „uoan”]. Uoan określa zasady...

Oczekiwania krajów członkowskich UE

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

w nim, że do końca 1992 r. zostanie utworzony jednolity rynek wewnętrzny wspólnoty. W jego ramach będą mogły...

Inne układy - Ameryka

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Procesy integracji w gospodarce światowej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1358

zależne. W założeniach proces integracyjny w ramach CARICOM ma doprowadzić do pełnej integracji w regionie...