Inne układy - Ameryka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inne układy - Ameryka - strona 1 Inne układy - Ameryka - strona 2 Inne układy - Ameryka - strona 3

Fragment notatki:


TEMAT 9 Inne układy - Ameryka 2 fazy regionalizmu:
Lata 60. - zamknięty
Lata 90. - otwarty, stawki celne zewnętrzne są znacznie niższe
ECLA - Komisja Gospodarcza ONZ ds. Ameryki Łacińskiej Pierwszy punkt strategii Ameryki Łacińskiej - była industrializacja tych sektorów konkurujących z importem - jak stworzyć większe rynki, znieść cła wewnątrz ECLA - promotorem integracji regionalnej, kupujmy własne towary, by wzmocnić konkurencyjność. Konsekwencją jest powstanie 2 ugrupowań integracyjnych, powstałych w 1960 r. (Wspólny rynek Ameryki Środkowej CACM oraz Strefa wolnego handlu Ameryki Łacińskiej - później LAIA). Ugrupowania integracyjne na kontynentach amerykańskich Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu (NAFTA ) - weszła w życie 1 stycznia 1994 r. Jest głęboką strefą wolnego handlu między USA, Kanadą i Meksykiem. Wspólny Rynek Ameryki Środkowej - CACM (Central American Common Market) Powstał na mocy traktatu z Manggui (Nikaragua) w 1960 r. w jego skład weszły pierwotnie: Gwatemala, Honduras, Nikaragua, Salwador, a następnie przystąpiła Kostaryka (1963). Wprowadzono wysokie zewnętrzne stawki celne, rozwijano proces industrializacji, doprowadzono do kreacji handlu i wzrostu PKB. Z czasem cudownie nie było - jakość była bardzo słaba, ceny wysokie - to uczyniła konkurencyjność. Nie ma konkurencyjności to sprzeda się wszystko. Bardzo wysokie stawki celne na towary konsumpcyjne (ok. 80%), zanikł import - bardzo niskie dochody z ceł. Systemy fiskalne w krajach słabo rozwiniętych bardzo słabe, brakuje dochodów budżetowych. Sytuacja na rynkach trudna, a szczególnie Honduras a Salwador (wojna futbolowa 1969 r.).
Industrializacja doprowadziła do monopolizacji. Sytuacji w ugrupowaniu pogorszyła wojna pomiędzy Salwadorem a Hondurasem. Latynoamerykańskie Stowarzyszenie Integracyjne (Latin American Integration - LAIA) Powstało w 1980 r. z przekształcenia Strefy wolnego handlu Ameryki Łacińskiej - LAFTA - Latin American Free Trade ARea) powołanej do życia na mocy traktatu podpisanego w 1960 r. w Montevideo (Urugwaj). Do LAIA należą:
Argentyna
Boliwia
Brazylia
Chile
Ekwador
Kolumbia
Meksyk
Paragwaj
Peru
Urugwaj
Wenezuela
Kuba od 1999 r. Założono w okresie 12 - letnim, że będzie to strefa wolnego handlu - liberalizacja handlu na 2 sposoby:
Listy narodowe - każdy kraj corocznie zgłaszał te towary, na które będzie liberalizował handel, w stosunku do których będą znoszone cła. Listy wspólne - listy wspólnie ustalone, na które towary będą znoszone cła, raz na 3 lata, będą obowiązywać dodatkowe porozumienia produkcyjne, te zasady były dla wszystkich takie same.

(…)

… założyciele. Razem 14 niepodległych państw i 1 terytorium zależne. W założeniach proces integracyjny w ramach CARICOM ma doprowadzić do pełnej integracji w regionie Karaibów. W 2001 r. doszło do rewizji Traktatu z Choguaramas. Na bazie znowelizowanego traktatu rozpoczęto tworzenie Jednolitego Rynku i Gospodarki CARICOM - CSME. W znacznej mierze wzorując się na rozwiązaniach europejskich. Do jednolitego rynku mają przystąpić wszystkie państwa z wyjątkiem Haiti i Bahamów. Organizacja Państw Wschodnich Karaibów (Organisation of Eastern Caribbean States - OECS) skupia 7 państw członkowskich (Antiqua, Barbuda, Dominikana, Grenada, Monserrrar, Saint Kitts i Nevis, Saint Vinvent i Grenadyny) i ma na celu szerzenie jedności i solidarności w regionie. Często nawiedzają ich huragany. TERAZ II FALA - MERCOSUR i G-3 (teraz już nie ma większego znaczenia)
Wspólny Rynek Południa (Southern Cone Common Market - MERCOSUR) Utworzony w Asuncion (Paragwaj)w 1991 r. przez Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj. Od 2006 r. członkiem jest też Wenezuela - niepełny członek. W nazwie mamy wspólny rynek, ale tak naprawdę nie jest. Kryzysy miały duży wpływ - odwrót od regionalizmu na rzecz protekcjonizmu. Traktat o Wolnym Handlu Grupy Trzech (G-3…
… Ameryk w Miami (USA)) z udziałem 24 przywódców. Ogłoszono deklarację orzewidującą wprowadzenie do końca 2005 r. traktatu o wolnym handlu obejmującego obszar obu Ameryk. Obok wymienionych inicjatyw w tym zakresie ciągle powstają nowe. 8 grudnia 2004 r. podczas III szczytu prezydentów Ameryki Południowej w Cusco (Peru) podpisano dokument ustanawiający Południowoamerykańska Wspólnotę Narodów (CSN…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz