Procesy Integracji w Gospodarce Swiatowej - calosc wykladu - Joanna Garli_ska-Bielawska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy Integracji w Gospodarce Swiatowej - calosc wykladu - Joanna Garli_ska-Bielawska - strona 1 Procesy Integracji w Gospodarce Swiatowej - calosc wykladu - Joanna Garli_ska-Bielawska - strona 2 Procesy Integracji w Gospodarce Swiatowej - calosc wykladu - Joanna Garli_ska-Bielawska - strona 3

Fragment notatki:


01.03.2011 TEMAT 1 Integracja - zespalanie w całość, powstaje nowa jakość.
Termin „integracja” pochodzi z łaciny, gdzie używano go w sensie: renowacja, odnowienie, uzupełnienie.
Integracja potocznie oznacza scalanie, zespalanie, łączenie się kilku elementów w całość.
W nauce ekonomii słowo „integracja” najwcześniej zostało użyte w związku z organizacją przemysłu, w odniesieniu do łączenia przedsiębiorstw w formie porozumień, karteli, koncernów, trustów i fuzji.
Integracja pozioma - porozumienie firm konkurujących ze sobą, natomiast integracja pionowa - porozumienie dostawców z odbiorcami.
Pierwsza to publikacja Herberta Gaedicka i Gerta von Eynerna o statystyce handlu („Produkcyjno - gospodarcza integracja Europy: badanie sprzężeń w handlu zagranicznym krajów europejskich”). Ogłoszona w 1933 r.
Druga to angielski przekład pierwszego szwedzkiego wydania dzieła o merkantylizmie Eli Heckschera. Wydanie szwedzkie ogłoszono w 1931 r., angielskie natomiast w 1935 r. W wydaniu szwedzkim wyraz „integracja” występuje wyłącznie w formie przymiotnikowej „integrująca polityka państwa”, podobnie występuje jego antonim - „dezintegracja”.
Integracja całościowa (globalna) - obejmuje swym zasięgiem sferę polityki, gospodarki w wszelkie przejawy stosunków między warstwami, grupami czy jednostkami społeczeństw integrujących się państw. FEDERALIZM Federalizm -najstarsza koncepcja integracji, sprowadzająca się do postulatu utworzenia federacji. Federalizm umiarkowany - polega na utworzeniu unii federalnej na podstawie zawarcia porozumienia typu federalnego (paktu federalnego) między państwami w celu stworzenia wspólnego systemu politycznego (Brugmans) Federalizm radykalny - postuluje federację metodą „konstytuanty”, mającą ponadnarodową władzę w postaci zgromadzenia konstytucyjnego (A.Spinelli).
FUNKCJONALIZM Funkcjonalizm - opiera się na współpracy między narodami wynikającej z określonych potrzeb. Rosnące potrzeby mogą być zarówno źródłem konfliktów, jak i źródłem współpracy. W celu przezwyciężenia konfliktów, funkcjonalizm proponuje koncentrowanie dążeń na wspólnych potrzebach oraz podejmowanie wspólnych działań. Jest to podejście ekonomiczne do rozwiązywania problemów narodowych i międzynarodowych, uznające prymat ekonomii nad polityką. Zakłada samoczynne rozprzestrzenianie się integracji osiągniętej w jednej dziedzinie na inne (spill - over). Czołowym przedstawicielem był D. Mitrany.
NEOFUNKCJONALIZM Neofunkcjonalizm - podstawową różnicą między funkcjonalizmem a neofunkcjonalizmem jest pogląd dotyczący rozprzestrzeniania się procesu integracyjnego. Funkcjonaliści zakładają automatyzm procesu integracji, a neofunkcjonaliści uważają, że automatyzm jest ograniczony i wymaga decyzji politycznych. Uczestnicy procesu integracji najpierw podejmują decyzje o charakterze ekonomiczno - politycznych, a następnie rozszerzają je o sferę polityczną. Głównym przedstawicielami byli E. Haas i L. Lindberg.


(…)

… formy międzynarodowych ugrupowań integracyjnych
Strefa wolnego handlu - polega na likwidowaniu ceł i innych ograniczeń w obrotach między krajami członkowskimi z równoczesnym zachowaniem przez te kraje autonomii celnej i handlowej w stosunkach z krajami spoza strefy. Strefa wolnego handlu
Efekty statyczne - efekty krótkookresowe (dopóki nie dojdzie do strukturalnych zmian w gospodarce krajów…
… lub poza nią.
Efekt konsumpcyjny - wzrost całkowitej konsumpcji produktu w wyniku spadku cen.
Przy danym poziomie dochodów nominalnych konsumenci uzyskują możliwość zakupu większej ilości produktów.
AD. 2
Strefa wolnego handlu
A B A B
Granica celna 20% granica celna 20%
Oznacza zastąpienie dostaw od producentów z krajów trzecich (czasami bardziej efektywnych tj. produkujących taniej) dostawami od chronionych i czasami mniej efektywnych producentów z krajów partnerskich strefy wolnego handlu, których konkurencyjność wzrosła na skutek zniesienia wewnątrzstrefowych barier handlowych. 29.03.2011 TEMAT 4
AD. 3
1%
6% 2%
Zniekształcenie kierunku handlu
Prawidłowy kierunek handlu
3%
Teoretyczna możliwość importu towarów spoza strefy do kraju członkowskiego o wyższych barierach, poprzez granice innego kraju członkowskiego o barierach niższych i/lub mniej uciążliwych.
Przed wystąpieniem efektu zniekształcenia handlu chronią ustalane w każdej strefie reguły pochodzenia towarów. Mogą być one ustalone wg 3 kryteriów:
Kryterium naturalne - towar musi być całkowicie wyprodukowany w krajach członkowskich strefy wolnego handlu Kryterium procesu (wartości dodanej) - towar musi przejść przez określone procesy produkcyjne w krajach…
…. w Canberze (Australia) przez państwa członkowskie ASEAN. Łącząc państwa na różnym poziomie rozwoju po obu stronach oacyfiku. W latach następnych do inicjatywy przystępowały kolejne odrębne obszary ekonomiczne. W 1991 r. - Chiny, Hongkong, Tajwan. W 1993 r. - Meksyk, Papua Nowa Gwinea. W 1994 r. - Chile. W 1998 r. - Peru, Rosja i Wietnam. TEMAT 11
BLISKI WSCHÓD
Rada Współpracy Państw Zatoki (GCC…
… krajowa zastępowana importem. Popyt na dany towar rośnie: Q6Q4 A - efekt produkcyjny
B - efekt konsumpcyjny
C - efekt przesunięcia handlu
Pole A + Pole B = efekt kreacji handlu
Efekt kreacji > efekt przesunięcia
A + B > C  efekt ekspansji handlu
Efekt kreacji < efekt przesunięcia
A + B < C  efekt ograniczenia handlu światowego
Wpływ unii celnej na terms of trade:
Unia celna prowadząc wspólną politykę handlową i ustanawiając wspólny poziom taryfy celnej uzyskuje możliwość prowadzenia strategicznej polityki handlowej wobec reszty świata i oddziaływania na terms of trade. Podstawą tej polityki jest duża siła przetargowa i duży udział w rynku światowym pozwalające na kształtowanie ceny światowej.
Korzyści z terms of trade uzyskane przez unię mogą przekraczać korzyści jakie otrzymałby każdy z krajów…
… (Organisation of Eastern Caribbean States - OECS) skupia 7 państw członkowskich (Antiqua, Barbuda, Dominikana, Grenada, Monserrrar, Saint Kitts i Nevis, Saint Vinvent i Grenadyny) i ma na celu szerzenie jedności i solidarności w regionie. Często nawiedzają ich huragany. TERAZ II FALA - MERCOSUR i G-3 (teraz już nie ma większego znaczenia)
Wspólny Rynek Południa (Southern Cone Common Market - MERCOSUR…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz