Wykład - Wzrost gospodarczy i ewolucja handlu międzynarodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wzrost gospodarczy i ewolucja handlu międzynarodowego - strona 1 Wykład - Wzrost gospodarczy i ewolucja handlu międzynarodowego - strona 2 Wykład - Wzrost gospodarczy i ewolucja handlu międzynarodowego - strona 3

Fragment notatki:

Wzrost gospodarczy i ewolucja handlu międzynarodowego Integracja gospodarcza w Europie i na świecie.
UNIA EUROPEJSKA
EKONOMICZNE I POLITYCZNE PRZYCZYNY POWSTANIA ORAZ CELE DZIAŁANIA WE
Ekonomiczne: spodziewane zwiększenie rynków zbytu , lepsze wykorzystanie czynników produkcji wszystkich krajów członkowskich i wzrost wydajności, korzyści skali produkcji, obniżenie kosztów produkcji i wzrost jej efektywności, obniżenie cen produktów dzięki zniesieniu ceł i innych barier handlowych oraz zaostrzeniu konkurencji między producentami, wymogi postępu technicznego.
Pozaekonomiczne: świadomość własnej słabości w zniszczonych wojną krajach Europy Zachodniej i chęć wzmocnienia pozycji ekonomicznej wobec dwóch supermocarstw, tj. USA i Związku Radzieckiego, francuska idea włączenia Niemiec do pokojowej współpracy, tak by wojna między Francją a Niemcami była „nie tylko nie do pomyślenia, ale także stałaby się materialnie niemożliwa”, chęć wzmocnienia potencjału ekonomicznego i obronnego Europy Zachodniej w konfrontacji z ZSRR i innymi krajami obozu socjalistycznego
Efekt domina - gdy państwa w grupie zaczynają się integrować, państwa trzecie dołączają siłą rozpędu (= przyczyna rozszerzania UE) OD EWG DO UE
Integracja rozpoczęła się w sektorze węgla i stali w ramach Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Później została rozszerzona na inne sektory w ramach dwóch innych wspólnot, tj. EWG i Euratomu.
Traktat paryski ustanawiający EWWiS wszedł w życie w połowie 1952 roku i obowiązywał przez 50 lat - do 3 VII 2002. Celem EWWiS było stworzenie wspólnego rynku produktów przemysłu węglowego i stalowego i w ten sposób zawiązanie współpracy pokojowej między Francją i Niemcami oraz innymi zainteresowanymi krajami. W skład EWWiS weszło 6 państw: Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy. 1 I 1958 wchodzi w życie Traktat Rzymski powołujący Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), obejmującą ww. 6 państw oraz traktat powołujący Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom), obejmującą te kraje.
Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht), obowiązuje od 1 XI 1993. Co przewidywał Traktat z Maastricht?
REALIZACJA UNII MONETARNEJ; etapy:
1990  pełna swoboda przepływu kapitałów
1994 unikanie nadmiernych deficytów budżetowych, Uniezależnienie narodowych banków centralnych od władz państwa, Zamrożenie kompozycji tzw. Koszyka walut, Powołanie Europejskiego Instytutu Walutowego
Rada wspólnoty oceniła większością kwalifikowaną, które z państw członkowskich spełniają 4 kryteria pozwalające im w ten etap wkroczyć (kryteria konwergencji):


(…)

Stowarzyszenie Wolnego Handlu (European Free Trade Association)
Organizacja międzynarodowa, gospodarcza powstała 3 V 1960 na mocy konwencji sztokholmskiej mającej na celu utworzenie strefy wolnego handlu między państwami członkowskimi.
Pierwotnymi członkami EFTA były: Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja i Wielka Brytania.
Siedziba Sekretariatu EFTA mieści się w szwajcarskiej Genewie.
Cele…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz