Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 83

System prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1505

przez prawodawcę krajowego lub kształtujące się w ramach społeczności państwowej i obowiązujące jedynie...

Polityka a kwestia społeczeństwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2443

, tworzy mnrd ramy prawne słuzace ochronie I uzniu praw społecznych Kodeks zabezpieczenia społecznego...

Elity polityczne - podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2100

kompetencje charakteryzują elity. Ujęcie instytucjonalne elit politycznych - wyodrębnianie elit w oparciu...

Historia ustroju - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1813

Zachodniorzymskiego - 476 r.) Dzieje państwa konstytucjonalnego (burżuazyjnego) - do końca II Wojny Światowej Ramy...

Logistyka jako proces planowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1498

zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie. W ramach przedsiębiorstwa mówi się o systemie...

Logistyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3178

zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie. W ramach przedsiębiorstwa mówi się o systemie...

Cele i Instrumenty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1645

socjalnego w ramach gospodarki wolnorynkowej – w trakcie realizacji wiele rządów ulegało upadkowi w wyniku...