Zasada jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej

Traktat z Maastricht

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Instytucje Europejskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 693

(charakter zdecentralizowany), jednak posiadająca jednolite ramy instytucjonalne.  Wprowadzenie obywatelstwa...

Instytucje wspólnotowe-wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Monika Poboży
  • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

instytucji Unii Europejskiej - zasada jednolitych ram instytucjonalnych, zasada równowagi instytucjonalnej...