Instytucje wspólnotowe-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje wspólnotowe-wykład - strona 1 Instytucje wspólnotowe-wykład - strona 2 Instytucje wspólnotowe-wykład - strona 3

Fragment notatki:

Instytucje Unii Europejskiej - wykład
Dzienne i Wieczorowe Studium Europeistyki II rok
Dr Anna Wierzchowska
dyżur czwartek 9.45-11.15 s. 202, Nowy Świat 67, p. 202; a.wierzchowska@uw.edu.pl
Wykład - 30 godzin
Cel i zadania dydaktyczno-wychowawcze:
Nauczanie przedmiotu ma na celu przekazanie i utrwalenie wiedzy w zakresie działania Unii Europejskiej, jej kształtu, struktur organizacyjnych, koncepcji rozwoju, szans i zagrożeń dla państw członkowskich oraz polityki wewnętrznej i międzynarodowej. Przedmiot zakłada również przekazanie wiedzy praktycznej przydatnej dla każdego ze świadomych obywateli Unii Europejskiej np. korzystania z uprawnień związanych z ombudsmanem europejskim, inicjatywą ludową, wyborami bezpośrednimi do Parlamentu Europejskiego itp. Treść nauczania:
Przedmiot dotyczy kwestii integracji europejskiej, jej genezy ewolucji oraz koncepcji integracyjnych. Procesy integracyjne charakteryzowane są w płaszczyznach ekonomicznej, politycznej i kulturowej z uwzględnieniem rozszerzania ich zakresu geograficznego. Charakteryzowane są zasady funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej oraz aspekty instytucjonalne filarów I, II i III. Treść obejmuje również wpływ grup interesu oraz europejskich partii politycznych na europejski system polityczny, jak też sposoby funkcjonowania administracji UE i instytucji ds. UE w państwach członkowskich. Podejmowany jest także problem legitymizacji procesów integracyjnych w UE.
Program przedmiotu:
Unia Europejska - wielopłaszczyznowa wspólnota europejczyków - fundamenty wspólnoty kulturowej: Grecja, Rzym, chrześcijaństwo, zjednoczenie w różnorodności; wspólnota społeczna: procesy modernizacji, standardy nowoczesnych społeczeństw przemysłowych, społeczny wymiar obywatelstwa europejskiego; wspólnota ekonomiczna: fazy rozwoju: strefa wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek, unia ekonomiczna; wspólnota prawna: status prawny Unii Europejskiej, źródła prawa Unii Europejskiej; wspólnota polityczna: członkostwo w Unii Europejskiej - kryteria i procedury, instytucje, procesy decyzyjne, wspólne polityki
System polityczny Unii Europejskiej - definicje, spory wokół pojęcia, cechy sytemu politycznego UE, kwestie: systemu decyzyjnego, roli instytucji i procedur zarządzania, aktorów pozainstytucjonalnych, obszarów polityki publicznej, podsystemy: instytucjonalny, normatywny, relacjonalny, funkcjonalny. Zasady funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej - zasada jednolitych ram instytucjonalnych, zasada równowagi instytucjonalnej, zasada lojalnej współpracy międzyinstytucjonalnej, zasada subsydiarności
Aspekty

(…)


Literatura przedmiotu:
Barcz J., (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2002.
Barcz J., Integracja europejska, Warszawa 2007
Bokajło W., Podstawy europeistyki. Podręcznik akademicki, Wrocław 2009
Cini M., (red. nauk.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007
Cini M., N. P.-S. Borragan, European Union Politics, Oxford 2010…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz