Unia Europejska jako wspólnota kulturowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Unia Europejska jako wspólnota kulturowa - strona 1 Unia Europejska jako wspólnota kulturowa - strona 2 Unia Europejska jako wspólnota kulturowa - strona 3

Fragment notatki:


Instytucje Unii Europejskiej UE jako wspólnota kulturowa. III filary tożsamości europejskiej: I. Kultura egejska: grecka filozofia i demokracja II. Prawo rzymskie III. Tradycja judeochrześcijańska „Europę określa doskonałość grecka, surowy porządek rzymski, wiara, miłosierdzie i nadzieja  chrześcijaństwa, śmiałość barbarzyńców”. Kultura egejska stworzyła:  • podstawy europejskiej gospodarki, organizacji społecznej i politycznej. Podział pracy, idea  własności prywatnej, idea narodu-ludu wobec, którego państwo pełni rolę służebną,  społeczeństwo obywatelskie.  • Początki europejskiej filozofii i myśli politycznej  • idee i wartości oraz podejścia teoretyczne, uznawane za elementarne na płaszczyźnie kultury • kanony estetyki i kultury Starożytny Rzym: ◦ pojęcie kultura i cywilizacja ◦ pojęcie republiki  ◦ zasada suwerenności państwa, ludu ◦ organizacja wojskowa ◦ doktryna prawna: system norm prawnych Goran Therborn wskazuje na konkretne elementy systemów kulturowych, który ukształtowały  europejski kontynent. Zalicza do nich: ➔ religię, będącą pierwszą siłę unifikującą Europę, ale też pierwotnym czynnikiem podziału  kontynentu (1054r i 1517r.) ➔ języki- językowa struktura Europy to fascynujący zapis dziejów władzy i religii, a jej  trójpodział obejmuje języki romańskie, germańskie i słowiańskie  ➔ prawo o dwojakim rodowodzie- prawo anglosaskie, prawo kontynentalne (rodzina prawa  napoleońskiego, nordyckiego, niemieckiego, greckiego, rosyjskiego) ➔ system władzy Unia Europejska jako wspólnota społeczna. ➢ Procesy modernizacji, standardy nowoczesnych społeczeństw przemysłowych, społeczny  wymiar obywatelstwa europejskiego. Społeczeństwa europejskie wykazują daleko posunięte zróżnicowanie (historia, systemy prawne,  języki, religia, warunki życia), a jednocześnie charakteryzują się zarysowującym się ujednolicaniem  społecznych wartości,zasad i mechanizmów ich funkcjonowania. Procesy modernizacji w Europie- uniwersalne uwarunkowania: • kapitalizm • industrializacja  • kontrola i monitoring informacji • siła militarna Cechy wspólne europejskich społeczeństw przemysłowych:  mechanizacja i automatyzacja  gospodarka rynkowa  podział pracy  wzrastająca produktywność  państwo narodowe  urbanizacja  demokratyczne instytucje  infrastruktura państwa dobrobytu  powszechny system kształcenia  podział ról społecznych  mała rodzina jako standardowa forma życia   wydłużony okres życia i mała liczba urodzin  przestrzenna i socjalna mobilność

(…)

… się na:
swobodny przepływ towarów
swobodny przepływ kapitału
swobodny przepływ osób
• polityki konkurencji i pomocy państwa
• polityki regionalnej
• rolnictwa
• ochrony środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa
Najwięcej grup interesu jest w dziedzinie rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich (44) czy
zatrudnienie (30), przedsiębiorstwo (24), środowisko naturalne (19). Najmniej natomiast w
sprawach zagranicznych…
… prawnej
Proces polityczny w UE
Dynamika zmian instytucjonalnych
Rada Europejska- organ polityczny
Instytucje Wspólnotowe:
✔ Komisja Europejska
✔ Rada Unii Europejskiej
✔ Parlament Europejskich
✔ Trybunał Sprawiedliwości UE
Trybunał Obrachunkowy
Organy doradcze- KR i KES, finansowe: EBI i EBC, agencje zdecentralizowane, organy
międzyinstytucjonalne.
Obecna sytuacja wynika ze zmian wprowadzonych…
…, ponieważ posłowie w
parlamencie mają mandat wolny i mogą zmieniać frakcje.
Powstawanie grup parlamentarnych w PE: Regulamin wewnętrzny PE art. 30-34:
1. Posłowie mogą łączyć się w grupy według kryterium podobieństwa poglądów politycznych.
2. Każda grupa polityczna składa się z co najmniej posłów wybranych w 1\4 państ
członkowskich,. Minimalna liczba posłów, którzy mogą stworzyć frakcję to 25.
3. W przypadku…
… podsumowujące, które wysyłane są do parlamentu i rady. Po czym
trybunał obrachunkowy także opracowuje swoje sprawozdanie o działalności-.
Kontrola zewnętrzna- prowadzona przez Trybunał Obrachunkowy- wydaje opinię zwaną
poświadczeniem wiarygodności.
Dla parlamentu jest bardzo ważna ocena Trybunału- ponieważ parlament udziela
ABSOLUTORIUM komisji z wykonania budżetu. Istnieje wada- brak absolutorium…
…- wspólny katalog aktów prawnych, kompetencje PE i Komisji, jurysdykcja
Trybunału Sprawiedliwości
Odrębne:
➢ Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa- brak aktów ustawodawczych, brak
jurysdykcji Trybunału, ograniczona rola PE i KE
Instytucje i Organy doradcze:
➔ Parlament Europejski
➔ Rada Europejska
➔ Rada
➔ Komisja Europejska
➔ Trybunał Sprawiedliwości UE
➔ Europejski Bank Centralny
➔ Trybunał…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz