Zasada jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej - strona 30

Komisja Europejska-geneza

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 217
Wyświetleń: 945

powstania EWWiS w 1951 r. utworzono w ramach jej systemu instytucjonalnego Wspólne Zgromadzenie - skupiało...

Opracowanie - raport Tindemansa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Unii Europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1099

w kierunku Unii Europejskiej było podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego w dniach 17 i 28 lutego 1986...

Organy Unii Gospodarczej i Walutowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Piotr Burgoński
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1043

z pomocą funduszy strukturalnych i in­nych instrumentów finansowych Unii. W ramach swoich zadań Bank...

Wspólna polityka handlowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Horodecka
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1141

po Traktacie Nicejskim - Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dz. Urz...

Parlament Europejski - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2023

nie przedłoży wniosku, zawiadamia o tym Parlament Europejski, podając uzasadnienie. Artykuł 226 W ramach...