Zasada jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej - strona 29

Istota prawa UE - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

dwa nurty: wąski - w ramach nurtu wąskiego pod pojęciem prawa europejskiego należy rozumieć prawo...

Droga Polski do UE - problemy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

przedakcesyjnej ma to być suma 22 mld euro (ca 11 mld euro w ramach PHARE), natomiast na rozszerzenie Unii...

Program Phare

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

. W latach 1990-2000, w ramach programów Phare, Unia Europejska przyznała Polsce około 2,5 miliarda euro...

UE A PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jan Krzysztof Galster
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1407

zasadom i procedurom decyzje przyjmowane są jednomyślnie w jej ramach nie można przyjmować aktów wykon...