Wprowadzenie do polityk europejskich - wykład

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do polityk europejskich - wykład - strona 1 Wprowadzenie do polityk europejskich - wykład - strona 2 Wprowadzenie do polityk europejskich - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wprowadzenie do polityk europejskich
3.01.2013
Parę pytań z okazji początku roku
Co to są polityki europejskie? Obszar aktywności polityki UE. Mówiąc o europejskich mówimy o podmiocie.
Polityki krajowe nastawione na działanie w kontekście UE, w ramach procedur decyzyjnych UE.
Polityki na które oddziałuje UE
Co to jest solidarność Europejska
Współpraca, silniejsi pomagają słabszym np. w polityce regionalnej Myślenie unii nie jest myśleniem w kategorii egoizmu narodowego. Logika integracji europejskiej wychodzi z założenie, że nie można osiągnąć sukcesu jeżeli nie będziemy w stanie przyjąć interesu innego jak własnego.
Solidarność jako lojalność BARDZO WAŻNE ZAGADNIENIE
Temat: WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA
Jedna z polityk wyłącznych. Unia celna. Wspólny rynek.
Aby WPH mogła funkcjonować konieczne są 3 rzeczy:
Solidarność wewnętrzna - myślenie w kategorii interesu wspólnego
Unia celna - potrzeba polityki na granicach aby uniknąć rozgrywek między państwami
Wspólny rynek - wspólne reguły, swoboda przepływu towarów
Podstawy powstania
Celem EWG wg art. 38: będzie utworzony w ciągu 12 lat wspólny rynek
Rolnictwo wyłączone z tego zapisu
Unia celna miała zostać powołana jako domknięcie tego procesu
Początkowo było przyspieszenie. Unia celna została powołana dwa lata wcześniej. Nie udało się jednak zrobić wspólnego rynku od strony praktycznej. Problemy z utworzeniem wspólnego rynku
Ograniczenia swobodnego przepływu towarów w Art. 36 Traktatu o EWG. Państwa z tego korzystały. Zniesiono cła, ale nie kontrole graniczne.
Ochrona własnego rynku, przy kryzysie energetycznym i rynkowym, problemach na granicach spowodowanych powolnymi kontrolami. Strach przed tym, że inny rynek, lepiej rozwinięty wyprze nasz rynek. Ochrona miejsc pracy.
Ograniczenia pozataryfowe zastąpiły cła. W związku z tym był również utrudniony swobodny przepływ usług, osób i kapitału. Dobrowolne ograniczenia importu - producent nie będzie importował do kraju więcej niż ustali z danym państwem.
Próba osiągnięcia celów założonych w traktatach nastąpiła w latach `80
Rok '85 i „Biała Księga” - Żak Delor, Kokfild. Wskazuje ona podstawowe bariery i ograniczenia i mówi, że w ciągu 7 lat trzeba je znieść


(…)


'95 zniesienie granic
'92 Wspólnotowy Kodeks Celny
Globalny system koordynacji polityki ekonomicznej
Rozwijany od lat '40 w ramach układu GAT
Celem było powołanie Światowej Organizacji Handlu - jej głównym zadaniem była liberalizacja handlu w tym prowadzenie polityki dotyczącej handlu, wymiany handlowej
Negocjacja na temat liberalizacji rynku
Podpisanie WTO
Państwa członkowski i UE są członkami…
… handlowych aspektów własności intelektualnej, umów dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych w odniesieniu do polityki eksportowej, a także wspólnotowych środków ochronnych
Unia celna
Obejmuje całą wymianę handlową, towarową tzn produkty pochodzące z państwa trzeciego i są uważane za zdolne do swobodnego obrodu w jednym z państw członkowskich
Zakaz ceł przywozowych i wywozowych między państwami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz